.

تاریخ های مهم :

 • آغاز ثبت نام : از 15 مهر ماه 1397

 • ارسال چکیده مقالات : تا 1 دی ماه 1397

 • اعلام نتایج داوری : 25 دی ماه 1397

 • ارسال اصل مقالات : تا 10 بهمن 1397

 • تاریخ برگزاری همایش : 16 اسفند 1397

 • ایمیل همایش : info@ipcce.ir

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

محورهای همایش :

 • نقش مجالس مشورتی در ارائه طرحهای نقشه جامع اقتصادی
 • مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
 • ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی
 • ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
 • تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
 • ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….)
 • نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
 • ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
 • جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
 • نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
 • الگو برداری از طرحها و نتایج تحقیقات علمی و عملی حوزه مشاوره در دیگر کشورها

کمیته علمی همایش بین المللی نقش مشاوره در ارتقای تولیدات صنایع داخلی کشور

کمیته اجرایی همایش بین المللی نقش مشاوره در ارتقای تولیدات صنایع داخلی کشور

برنامه همایش

یکشنبه - 5 اسفند ماه 1397

حامیان همایش

حامی ما شوید !

490/ هزار تومان
اساتید دانشگاهی
 • شرکت در همایش
 • پذیرایی ناهار روز همایش
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در همایش
580/ هزار تومان
شرکت کنندگان آزاد
 • شرکت در همایش
 • پذیرایی ناهار روز همایش
 • پذیرایی میان وعده برنامه ها
 • گواهینامه شرکت در همایش
530/ هزار تومان
ارائه کننده مقاله
 • شرکت در همایش
 • داوری مقاله
 • پذیرایی ناهارو ميان وعده
 • گواهینامه شرکت در همایش

نحوه پرداخت هزینه شرکت در همایش

برای پرداخت هزینه های همایش به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید

 • پرداخت از طریق درگاه اینترنتی در بخش ثبت نام
 • شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱-۶۵۰۲۶۴-۱۱-۱۹۰ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش
 • جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۵۷۸۵۱۹۹۰۰۰۲۵۷۵
 • شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR810690019001100650264001
 • تلفن دبیرخانه همایش : 02166176196

عضویت در خبرنامه همایش