آلودگی بصری

http://پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

آلودگی بصری

شهرهای ایران خاکستری رنگ هستند

آلودگی بصری به عنوان زیر شاخه ای از آلودگی ها در حوزه ی محیط زیست است.

آلودگی بصری عبارتست از هر گونه آلودگی که در مرتبه ی اول چشم انسان را بیازارد.

 در مرتبه ی ثانویه روح انسان را مکدر کند .

به طوری از دیدین آن به انسان حالت ناخوشایند و گرفتگی روحی دست بدهد. نتیجه ی این امر به مرور زمان و در بلند مدت آسیب رسیدن به مغز و جسم افراد در معرض است.

این که آلودگی بصری را خاص جوامع و کشورهای در حال توسعه قلمداد کنیم دور از واقعیت موجود است چرا که در اکثر ابرشهرها، مگالاپلیس ها و کلانشهرهای اروپای غربی، نیویورک، شرق و جنوب شرق آسیا نیز مشاهده می شود. پدیده ای فراگیر ناشی از رشد و گسترش افقی و عمودی اخرین جلوه ی تمدنی بشر( شهرها) .

اما تفاوت در شدت و نوع مدیریت است.

در اغلب ابر شهرهای پیشرفته امری قابل کنترل در حوزه ی مدیریت شهری است.

 اما در شهرهای کشورهای در حال توسعه در برخی ابعاد و زوایا شهر را به مکانی ناسالم و غیر قابل تحمل تبدیل کرده است که چنانچه در آینده اقدامی برای بهبود اوضاع صورت نگیرد محیط زیست شهری تخریب و تبدیل به شهری متروکه خواهد شد.

به عنوان مثال اگرچه ماهیت شهرهای بزرگ نقش آفرینی در مقیاس جهانی مبتنی بر تجارت و بازرگانی و تبلیغات گسترده است.

کارکرد و نبض حیات شهر و گاه بخشی از اقتصاد یک کشور را بر عهده دارد.

اما همیشه نباید  هرشخص حقیقی یا حقوقی بخواهد با هر ابعاد و اندازه و هر مطلبی را بگذارد

 حتی هر شرکتی نیز نمی تواند با هر رنگی تبلیغات کالا و خدمات به نمایش بگذارد .

 در طراحی نمای ساختمان نیز حتی در موقعیت هایی خاص بر اساس میل و سلیقه ی شخصی نمی تواند اقدام کند.

بلکه بر طبق اصول و ضوابط خاص است.