منابع تولید کننده آلودگی صوتی

http://پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

 

 

منابع تولید کننده آلودگی صوتی :

منابع تولید سروصدا براساس دسته بندی سازمان بهداشت جهانی به بخشهای ذیل تقسیم می شود:

صنعت:

 عمده ترین ایجاد صوت در سطح وسیع صنعت ماشینی است ازجمله: شیرهای تخلیه فشار، پنکه ها و……

ترافیک جاده ای:

مهمترین عامل آن وسایل نقلیه هستند.

 موتور یا برخورد اصطکاکی بین وسیله نقلیه، جاده و هوا  صداحاصل می شود.

آلودگی صوتی حاصل از ترافیک جاده ای به میزان ترافیک، سرعت ماشین ها، درصد وسایل نقلیه سنگین و موتورسیکلتها بستگی دارد.

ترافیک ریلی:

 قطارها سروصدایی با فرکانس بم تولید می کنند که محتوای ویژگی آن به نوع موتور، واگن ها و ریل وابسته است.

ترافیک هوایی:

عملیات هوایی مشکلات عدیده ای را درخصوص آلودگی صوتی و آثار ارتباطی و اجتماعی آن ایجاد می کند.

دیوار صوتی:

 یک سیستم موج ضربه ای است که درحین پرواز هواپیما با سرعتی بیش از سرعت صوت حاصل می شود.

کارهای ساختمانی و عمومی:

ساخت خانه یا کار بر روی زمین سروصدای قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

وسایل مختلف ساختمان سازی مواد سروصدای زیاد عبارتند از: میکسر، دستگاه جوشکاری، جرثقیل، وسایل حفاری و…

منابع داخلی:

انتقال صدا از اتاقی به اتاق دیگر، ازطریق کانالهای تهویه، واحدهای تخلیه زباله و کوره ها

منابع گوناگون:

مکانهای تفریحی و ورزشی، وسایل از جمله ماشین چمن زنی و….، صدای آژیر، همسایه و وسایل امداد و اورژانس سروصدای محیط های نظامی بخصوص میدان تیر، مراکز آموزشی، آزمایشگاه ها، کارگاه ها و مراکز گردشگری آلودگی صوتی مناطق مسکونی به دلیل وسایل برقی، الکتریکی

درشهرهای بزرگ (کلان شهرها) مهمترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی سیستم حمل ونقل شهری است.

که از این عوامل می توان به استفاده از وسایل نقلیه مانند: سواری،اتوبوس،کامیون،موتورسیکلت اشاره نمود وبا افزایش تعداد خودروها براین معضل افزوده می شود.

از سویی آلودگی صوتی درشهر باکاربری شهری رابطه مستقیمی دارد .

به این ترتیب که برخی از کاربری ها به دلیل آلودگی صوتی بیش از حد نمی توانند در محدوده شهری واقع شوند .

مانند: فرودگاهها، صنایع سنگین و …
درشهرتهران منابع آلاینده صوتی عبارتند از: وجود دو فرودگاه عمده در محدوده شهر تهران، شبکه راه آهن درجنوب تهران که از مناطق مسکونی عبور می نماید، وجود کارگاههای پراکنده صنعتی در سطح شهر نظیر: نجاری، تراشکاری، صافکاری و آهنگری در مجاورت مناطق مسکونی، آموزشی و بهداشتی- درمانی، ارتفاع ساختمانها که هرچه این ارتفاع بیشتر شود به دلیل اینکه صوت بدون برخورد به مانع می تواند برساختمان اثر گذارد اثر آلودگی صوتی و میزان آن بیشتر خواهد بود.
درواقع ناهنجاری های زیادی درمورد ترکیب نامناسب کاربری های شهر تهران به چشم می خورد.

امروزه با توجه به افزایش خودروها در سطح شهر تهران، افزایش مهاجرت های بی رویه که به صورت ثانویه سبب افزایش تعدادخودروهاست، تبدیل شدن مسافرکشی به حرفه ای پر درآمد راهی برای فرار از بار اقتصادی زندگی، استفاده از خودروهای مستعمل و فرسوده، استفاده از وسایل نقلیه سنگین ونیمه سنگین به خصوص در فواصل بین تهران و شهرکهای اطراف آن و عدم نظارت مستمر و منطقی براستفاده از این خودروها مشکلات نامطلوبی از نظر آلودگی صوتی ایجاد نموده است.