اشکال زدایی Debugging در پروژه های #C

اشکال زدایی Debugging در پروژه های #C

درس هجدهم

 

در پروژه های بزرگ، معمولا حجم کدنویسی به اندازه ای زیاد می شود که گاهی اوقات برنامه نویسان خودشان هم کاملا بر روی کد پروژه تسلط نداشته و جز با اجرای آن نمی توانند موفقیت برنامه را در عمل متوجه بشوند.

 

class Program

}

static void Main(string[] args)

}

;()<List<dog> dogs = new List<dog

;dogs.Add(new Dog(“Fido”))

;dogs.Add(new Dog(“Bob”))

;dogs.Add(new Dog(“Adam”))

;()dogs.Sort

foreach(Dog dog in dogs)

;Console.WriteLine(dog.Describe())

;()Console.ReadKey

{

{

 

interface IAnimal

}

;()string Describe

string Name

}

;get

;set

{

{

 

class Dog : IAnimal, IComparable

}

;private string name

public Dog(string name)

}

;this.Name = name

{

()public string Describe

}

;return “Hello, I’m a dog and my name is “ + this.Name

{

public int CompareTo(object obj)

}

if(obj is IAnimal)

;return this.Name.CompareTo((obj as IAnimal).Name)

;return 0

{

public string Name

}

get { return name; }

set { name = value; }

{

{

{

<dog></dog>

 

چیزی که شما به آن نیاز دارید، تقریبا همانند کلاه شعبده بازهاست تا به وسیله آن بتوانید درون برنامه خود را باز کرده و در هنگام اجرا، ببندید واقعا چه پروسه ای در جریان است؟!

عمل اشکال زدایی کدها یا Debugging همان کلاه شعبده بازی مورد نظر است. ابزاری که پس از آشنا شدن و یادگیری کار با آن، تقریبا دیگر نمی توان بدون استفاده از Debugging کد بنویسید. Debugging ابزاری است که هر برنامه نویس بایستی آن را به خوبی شناخته و کار با آن را یاد بگیرید. زیرا عملا بدون استفاده از ابزار، اصلاح اشکالات یا bug های کدتان غیر ممکن است.

ساده ترین حالت اشکال زدایی یا Debugging ، که هنوز حتی توسط کد نویسان حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، روش “print debugging” است. روشی که در آن برنامه نوشته یا عددی را در جاهای مختلف کد نشان می دهد تا متوجه شوید که در هر زمان چه بخشی از کد در حال اجراست و هر متغیر در هر مرحله دارای چه مقداری است.

در زبان #C ، می توانید از متد CONSOLE.write برای نمایش مقدار یک متغیر در خروجی و یا چاپ یک عبارت متنی استفاده کنید. این متن ها و مقادیر بر روی صفحه یا Console ظاهر می شوند. این کار در برخی موارد کافی به نظر می رسد. اما اگر شما یک نرم افزار IDE خوب مثل Visual Studio کار می کنید، ابزارهای بسیار کاربردی تر و ساده ای را برای انجام اشکال زدایی و کنترل کد در اختیار خواهید داشت.

 

برای مشاهده مفهوم کلاس پایه Abstract Class در #C  اینجا کلیک کنید.