آموزش کار با شئ date در زبان JAVASCRIPT

آموزش کار با شئ date در زبان JAVASCRIPT

 

شی date در Javascript :

شی date در Javascript به برنامه نویس این امکان را می دهد که تاریخ و زمان را در صفحات وب مدیریت کند.

 

قالب یا فرمت زمان و تاریخ در جاوا اسکریپت

تاریخ را در Javascript می توان به صورت رشته (string) نوشت، مطابق دستور زیر:

 

Mon Jun 08 2015 16:06:13 GMT+0430 (Iran Daylight Time)

 

و یا آن را به صورت عدد قالب دهی کرده و نمایش داد:

۱۴۳۳۷۶۳۳۷۳۰۱۵

 

نمایش تاریخ

در این بخش با استفاده از یک اسکریپت، تاریخ را درون المان با شناسه یا id “demo” نمایش می دهیم:

مثال ۱ :

;()document.getElementById(“demo”) = Date

در این اسکریپت مقدار ()Date به محتوای (innerHTML) المان با شناسه ی “demo” تخصیص داده می شود.

 

شی date همان طور که پیشتر نیز ذکر شد امکان مدیریت و کار با تاریخ را فراهم می کند. تاریخ متشکل از سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و یک هزارم ثانیه می باشد. شی date با استفاده از سازنده ()new Date ایجاد می گردد (منظور از سازنده همان constructor است). چهار روش مختلف برای راه اندازی و شروع تاریخ وجود دارد که به شرح زیر است :

 

()new Date

new Date(milliseconds)

new Date(dateString)

new Date(year،‎ month،‎ day،‎ hours،‎ minutes،‎ seconds،‎ milliseconds)‎

 

سازنده یا ()constructor new Date یک شی جدید date با زمان و تاریخ جاری ایجاد می کند.

مثال ۲ :

;()var d = new Date

;document.getElementById(“demo”) = d

 

سازنده ی new Date(date string)، یک شی جدید date از تاریخ و زمان تعیین شده می سازد.

مثال ۳ :

;var d = new Date(“October 13, 2014 11:13:00”)

;document.getElementById(“demo”) = d

 

سازنده ی new Date(number) یک شی جدید date از زمان صفر (zero time) محاسبه کرده و عدد مورد نظر را به آن اضافه می کند. منظور از زمان صفر / zero time در واقع یک ژانویه ی سال ۱۹۷۰ و ساعت هماهنگ جهانی UTC 00:00:00 می باشد. عدد مورد نظر بر حسب یک هزارم ثانیه مشخص می شود.

مثال ۴ :

;var d = new Date(86400000)

;document.getElementById(“demo”) = d

که نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

Fri Jan 02 1970 03:30:00 GMT+0330 (Iran Standard Time)

توجه: تمام محاسبات براساس میلی ثانیه با زمان شروع ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱/۰۱/۱۹۷۰ و طبق زمان جهانی (UTC) می باشد. یک روز شامل ۸۶، ۴۰۰، ۰۰۰ میلی ثانیه است.

 

سازنده ی numbers(7) new date، یک شی جدید date با تاریخ و زمان مشخص شده ایجاد می کند. هفت رقم داخل پرانتز سال، ماه، ساعت، دقیقه، ثانیه و هزارم ثانیه را به همین ترتیب ذکر شده مشخص می کند.

مثال ۵ :

;var d = new Date(99, 5, 24, 11, 33, 30, 0)

;document.getElementById(“demo”) = d

 

می توان چهار پارامتر پایانی را از حذف کرد.

مثال ۶ :

;var d = new Date(99, 5, 24)

;document.getElementById(“demo”) = d

نکته: جاوا اسکریپت ماه ها را از ۰ تا ۱۱ می شمارد، بدین معنا که ژانویه ۰ دسامبر ماه ۱۱ در نظر گرفته می شود.

 

متدهای شی date

هنگامی که یک شی date ایجاد می شود، متدهای جاوا اسکریپت به شما اجازه می دهند تعدادی عملیات معین روی آن انجام دهید. متدهای شی date قابلیت بدست آوردن و تنظیم (get & set) تاریخ و زمان را یا با زمان محلی و یا زمان جهانی فراهم می آورد.

 

نمایش تاریخ

هنگامی که یک شی date را در HTML نمایش می دهید، این شی به صورت خودکار و به وسلیه ی متد ()toString به یک رشته تبدیل می شود.

مثال ۷ :

< p id=”demo”>< /p >
< ‎< script
;()d = new Date
;document.getElementById(“demo”) = d
‎< /script>‎

که یکسان است با:

< script>
;()var d = new Date
;()document.getElementById(“demo”) = d.toString
<script/ >

 

متد ()toUTCString یک تاریخ را به رشته ی UTC (یک استاندارد برای نمایش تاریخ) تبدیل می کند.

مثال ۸ :

< script >
;()var d = new Date
;document.getElementById(“demo”) = d.toUTCString
< script/ >

متد ()toDateString یک تاریخ را به فرمت های خواناتری تبدیل می کند.

مثال ۹ :

< script >
;()var d = new Date
()document.getElementById(“demo”) = d.toDateString
< script/ >

که نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

Tue Jun 09 2015

توجه : شی date (از نوع) ایستا (static) است و نه پویا (dynamic)، بدین معنا که زمان و ساعت کامپیوتر همچنان تغییر می کند اما اشیا date به همان صورتی که اول ایجاد شدند باقی مانده و تغییر نمی کنند.