ارتباط حسابداری و حسابرسی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

چه ارتباطی میان حسابرسی و حسابداری وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید گفت که هردو فرایند از یک علم مشترک استفاده می‌کنند. در حقیقت هر آنچه یک حسابدار بلد است یک حسابرس می‌داند و هر آنچه یک حسابرس می‌داند، یک حسابدار بلد است. هم حسابداری و هم حسابرسی مبتنی بر محاسباتی هستند که در قالب استانداردهایی مشخص باید انجام شوند.

از جهت آکادمیک و رشته دانشگاهی، غالباً حسابرسی را به‌عنوان شاخه‌ای از حسابداری قلمداد می‌کنند. درواقع در شاخه حسابرسی، فرد مهارت‌های موردنیاز یک حسابرس را به‌صورت تخصصی آموزش می‌بیند.