اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

بعد از آنکه از سایت طرح جامع مالیاتی، فرم مربوطه را دانلود کردید، برای تکمیل آن و ارسال به سازمان امور مالیاتی به اطلاعات زیر نیاز خواهید داشت:

 • میزان مبلغ  و درآمد حاصل از فروش داخلی و خارجی
 • ترازنامه اشخاص حقوقی و حقیقی
 • صورت سود و زیان
 • ارائه گردش حساب مربوط به مواد اولیه، کالاهای تولید شده، کالای بازرگانی و البته سایر کالاها
 • صورت مربوط به بهای تمام شده کالای تولید شده و فروخته شده در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی
 • صورت مربوط به  قراردادها، درآمدهای حاصل از پیمانکاری و مبلغ تمام شده هر پروژه برای شرکت‌های پیمانکاری
 • میزان مانده سود و زیان دوره قبل
 • صورت مربوط به گردش حساب تعدیلات سنواتی
 • شماره ثبت هر کدام از دفاتر قانونی که مواردی چون درآمد و هزینه در آنها ثبت شده
 • صورتی از میزان مبالغ پرداخت شده برای مالیات‌های قبلی
 • شماره کارت بازرگانی و مجوزهای دریافتی برای فعالیت
 • کلیه اطلاعات مربوط به ملک استیجاری که مودی استفاده می‌کند
 • اطلاعات دقیق مربوط به میزان فروش در سال قبل و میزان افزایش فروش در سال جاری