اظهارنامه مالیات عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیات عملکرد چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

اظهارنامه مالیات بر درآمد یا همان عملکرد به فرمی گفته می‌شود که کسب و کارها و مجموعه‌های تجاری علاوه بر اطلاعات هویتی و مکانی مربوط به تجارت خود، موارد دیگری را هم در آن درج کرده و به سازمان مالیات تسلیم می‌کنند.

مواردی مهمی که در این اظهارنامه مالیاتی ذکر می‌شود عبارتند از: هزینه‌ها، درآمدها، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، بدهی‌ها، میزان سرمایه، معافیت‌ها، درآمدهای مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی و موارد از این دست.

کلیه اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار به شکل مشارکتی و فردی هستند، باید اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی را طبق ماده ۹۵ و ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تهیه و ارسال نمایند. همچنین بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، تمامی اشخاص حقوقی که شرکتی را ثبت کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده‌اند، باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه کرده و با سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند. تمامی مودیان مالیاتی، برای تهیه اظهارنامه مالیات‌های عملکردی باید به وب سایت طرح جامع مالیاتی مراجعه کنند. برای این کار کافیست که به آدرس اینترنتی www.tax.gov.ir رفته و از بخش اظهارنامه‌های مالیاتی، آن نوع اظهارنامه‌ای را که می‌خواهید چه عملکردی، تکلیفی و … را دانلود کنید.