انواع روشهای تصفیه فاضلاب

انواع روشهای تصفیه فاضلاب

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان محیط زیست

تصفیه فاضلاب به مجموعه روشها و فرآیندهایی گفته می شود که موجب کاهش

آلودگی فاضلاب می گردد و پس از طی ای فرآیندها می توان فاضلاب را به محیط زیست

دفع کرد و یا مجدد از آن استفاده نمود. فاضلاب به دو بخش عمده تقسیم می شود.

فاضلاب بهداشتی: که شامل فاضلاب تولیدی منازل مسکونی

مجتمع های اداری و تجاری، بیمارستان ها، و … می باشد.

فاضلاب صنعتی : که شامل فاضلاب تولید فاضلاب تولیدی مراکز صنعتی

و تولیدی از جمله کارخانجات، کارگاه ها، نیروگاه ها و … می باشد.
بسته به نوع فاضلاب روشهای تصفیه آن نیز متفاوت است.

و با توجه به کیفیت و کمیت آن می توان از روشهای متنوعی برای تصفیه آن استفاده نمود.

عمده روشهای تصفیه فاضلاب

۱- تصفیه فیزیکی: تصفیه فیزیکی به مجموعه روشهایی گفته می شود با استفاده

از خواص فیزیکی و نیروهای فیزیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

از جمله این فرآیندها آشغالگیری، دانه گیری، شناورسازی، ته نشینی و … می باشد.

عمده این روشها پیش تصفیه فاضلاب را انجام می دهند. اصطلاحا به این فرآیندها تصفیه اولیه نیز گفته می شود.

در این مرحله هیچ ماده شیمیایی در این پروسه دخیل نیست. یکی از تکنیک های اصلی

تصفیه فاضلاب فیزیکی شامل لای گیری یا ته نشینی است که فرایند تعلیق ذرات نامحلول / سنگین از فاضلاب است.

هنگامی که ماده نامحلول ته نشین میشود آنگاه میتوان  آب خالص را جداسازی کرد.
یکی دیگر از تکنیک های تصفیه فیزیکی موثر، شامل هوادهی است.

این فرآیند شامل گردش هوا از طریق آب به منظور فراهم کردن اکسیژن برای آن است.

فیلتر کردن، یعنی روش سوم، برای فیلتر کردن تمام آلاینده ها استفاده می شود.

در این روش میتوان انواع خاصی از فیلترها را برای تصفیه فاضلاب استفاده کرد و

آلاینده ها و ذرات نامحلول موجود در آن را جدا نمود. فیلتر شنی مرسوم ترین فیلتر مورد استفاده در این روش است.

روغن و چربی موجود در سطح برخی از فاضلابها نیز می تواند به راحتی از طریق این روش برداشته شود.

برای این کار از انواع دستگاه چربی گیر فاضلاب استفاده میشود.

۲- تصفیه بیولوژیکی:

در این مرحله از فرآیندهای بیولوژیکی مختلف برای تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب مانند

صابون، فاضلابهای انسانی، روغن و غذا استفاده می شود. میکروارگانیسم ها در مواد

بیولوژیکی مواد آلی را در فاضلاب متابولیزه می کنند. این مورد را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

  • فرآیندهای هوازی: باکتریها ماده آلی را تجزیه می کنند و آن را به دی اکسید کربن تبدیل می کنند که می تواند توسط گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. اکسیژن در این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. در این روشها از میکرواورگانیسم های هوازی برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود از جمله این فرآیندها لجن فعال، هوادهی گسترده، MBBR، MBR، SBR  را میتوان نام برد.
  • فرآیندهای بی هوازی: در اینجا، تخمیر برای تخمیر ضایعات در دمای خاص استفاده می شود. اکسیژن در فرآیند بی هوازی استفاده نمی شود.
  • کمپوست: یک نوع فرآیند هوازی است که در آن فاضلاب با مخلوط کردن آن با خاک اره یا سایر منابع کربن تصفیه می شود.

تصفیه ثانویه اکثر مواد جامد موجود در فاضلاب را حذف می کند، اما بعضی از مواد مغذی حل شده مثل نیتروژن و فسفر ممکن است باقی بمانند.

۳- تصفیه شیمیایی:

تصفیه شیمیایی به مجموعه فرآیندهای گفته می شود که طی آن از مواد و واکنش های

شیمیایی برای تصفیه پساب استفاده می شود. از جمله این فرآیندها انعقاد شیمیایی،

انعقاد الکتریکی و … می باشد. از این فرآیندها معمولا برای تصفیه فاضلاب های صنعتی استفاده می شود.
همانطور که از نام آن پیداست، این مرحله از تصفیه شامل استفاده از مواد شیمیایی در آب می شود.

کلر، یک ماده شیمیایی اکسید کننده است، که معمولا برای کشتن باکتریها استفاده می شود

که با اضافه کردن آلاینده ها به آن باعث تجزیه آب میشوند. دیگر عامل اکسید کننده برای تمیز کردن فاضلاب، ازن است.
خنثی سازی یک تکنیک است که در آن اسید و یا پایه اضافه میشود تا آب را به pH طبیعی خود یعنی ۷ برساند.

مواد شیمیایی از بازتولید باکتری ها در آب جلوگیری می کنند، و بنابراین باعث خالص شدن آب میشوند.

۴ – تصفیه لجن:

این یک فرایند جداسازی جامد و مایع است که در آن حداقل رطوبت باقی مانده در فاز جامد ،

و کمترین ذرات جامد در فاز مایع جدا شده مورد نیاز است. یک مثال در این مورد شامل آبگیری

لجن از فاضلاب های صنعتی یا کارخانه تصفیه فاضلاب است که در آن رطوبت باقی مانده

در مواد جامد ارزش دفع را تعیین می کند و کیفیت اصلی بار آلودگی بازگشتی به تاسیسات

تصفیه را مشخص میکند. همیشه نیاز است که هر دو را به حداقل رساند.

نواع فاضلاب ، در صورتی که به درستی تصفیه نشود، تأثیرات مخرب زیادی بر دنیای طبیعی دارد

و بسیار مهم است که آن را به طور موثر تصفیه کنیم. با تصفیه فاضلاب شما بیشتر از هر چیزی به حفظ محیط زیست در دنیا کمک خواهید کرد.