اهمیت نرم افزار بایگانی اسناد در سازمان خلاق

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

اهمیت نرم افزار بایگانی اسناد در سازمان خلاق

تولید اسناد و مدارک به صورت کاغذی در سازمان ها روز به روز افزایش می یابد. از این رو نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک در یک سازمان خلاق اهمیت بسزایی دارد. این اسناد و مدارک جزء دارایی های معنوی سازمان هستند و می توانند توسطمرم افزار بایگانی اسناد یا نرم افزار مدیریت مستندات نگهداری شوند.

مدیران در سازمان‌های خلاق اسناد و مدارک کاغذی را با استفاده از ابزارهای به روز و دانش محور به اطلاعات مفید و کاربردی تبدیل می کنند. این سازمانها همیشه پیشرو هستند و در جهت رفع نیازهای بازار و مشتریان در حرکت هستند.

سازمان خلاق چیست؟

سازمان که به نوآوری و تغییر در سازمان اعتقاد راسخ دارد و به طور مستمر در حال بهبود روش های انجام کار می باشد سازمان خلاق گویند.

سازمان خلاق همواره در حال یادگیری می باشد و لزوما تغییرات آن موفق نیست اما از درون تغییرات و بهبود های مستمر درس ها تجربه هایی به وجود می آید که منجر به موفقیت های بعدی می شود. از ویژگی های مهم سازمان خلاق می توان به چابکی و تطبیق دادن با شرایط جدید اشاره کرد.