ایمنی فردی

ایمنی فردی

« ایمنی فردی چیست ؟ »


مقدمه

يكي از مشكلات صنايع بالاخص در كشورهاي در حال توسعه ، مشكلات ايمني و بهداشتي پرسنل شاغل در صنايع مي باشد.ايمني به عنوان شاخصي در خصوص درجه نسبي فرار از خطر و همچنين بهداشت حرفه اي بعنوان مفاهيمي جهت ارزيابي ميزان تماس شاغلين با آلاينده هاي مختلف و متعدد محيطهاي كار از جمله موارد حائز اهميتي هستند كه مديران صنايع مي بايست به آن توجه نمايند.بديهي است شناسايي و كنترل خطرات براي بالا بردن سطح بهره وري در سايه دارا بودن محيطي بهداشتي ، ايمن و كارگران سالم است .

از آنجايي كه در مواقعي كنترل بخش مهمي از عوامل زيان آور شغلي (شامل عوامل شيميايي ، فيزيكي ، مكانيكي و بيولوژيكي ) در منبع توليد و همچنين در مسير انتقال عملي نبوده و يا بسيار مشكل مي باشد ، تنها راه حل باقي مانده تجهيز پرسنل به وسايل حفاظت فردي مناسب و استاندارد مي باشد.

وسایل محافظت در ایمنی فردی

وسايل حفاظت فردي شامل گستره وسيعي از لوازم ، وسايل و تجهيزات مي باشد كه به منظور حفاظت قسمتهاي مختلف بدن افراد از موهاي سر گرفته تا كف پاها در برابر انواع خطرات احتمالي در محيط هاي كار طراحي ، ساخته و ارائه مي شوند.

در فعاليتهاي گوناگون ، وسايل حفاظت فردي بعنوان وسيله كنترلي و با يك پشتوانه براي كمك به رفع و نقص ساير روشهاي كنترلي دردسترس كارگران وجود دارند كه چنانچه شرايط كار به نحوي تغيير كند كه خطرات ناگهاني ايجاد شوند كارگر بتواند از آنها كمك بگيرد.

با توجه به اينكه فرايندهاي توليد و تغيير و تبديل وسايل و ماشين آلات موجود غالباً امكان پذير نبوده و يا بسيار مشكل است معقولترين و آخرين کار جهت مقابله با مخاطرات محيط كار استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب مي باشد.متاسفانه كارگران اغلب به علت عدم آموزش كافي و صحيح در ارتباط با استفاده از وسايل حفاظت فردي ، آنها را از خود جدا دانسته و رد مي كنند.

لوازم محافظت در ایمنی فردی

اين لوازم جهت رسيدن به ۳ منظور بكار مي روند:

۱- بعنوان اقدام اسا سي ايمني بروي محيط و پيرامون كارگر و آنچه که در اختيار دارد.

۲- بعنوان ابزار كار تلقي شده كه بدون آن پرداختن به شغل مورد نظر غير ممكن است.

۳- امکان تأمین شرایط ایمنی برای افراد بطور موقت خواهد بود.

انواع لوازم در ایمنی فردی


کلاه ایمنی

با توجه به اينكه كاربرد اصلي كلاه ايمني مقاومت در مقابل ضربه هاي مكانيكي است لذا بايد طوري طراحي شود كه قادر به تحمل اين ضربه ها باشد . بطور كلي كلاه ايمني از ۲ قسمت تشكيل شده است:

۱- پوسته كلاه Shell

۲- عامل تعليق ساز Suspension Agent

عامل تعليق ساز از ۴ يا ۶ پايه جهت اتصال به پوسته خارجي و يك قطعه ستاره اي شكل كه نقش استهلاك ضربه ها را بر عهده دارد و يك كمربند كه جهت ثابت ماندن كلاه بر روي سر استفاده مي شود تشكيل شده است.

مشخصات ظاهري قابل ثبت بر روي كلاه ايمني عبارتند از :

۱ـ وزن كلاه ايمني نبايد از ۴۰۰ gr بيشتر باشد .

۲ـ حداقل فاصله عامل تعليق ساز (كه به صورت ستاره است) تا قله پوسته خارجي كلاه بايد ۳cm  باشد .

۳ـ جنس كلاه و يا Shell با توجه به ريسكهاي موجود در محيط كار انتخاب شود . كلاه هاي ايمني رااز نظر جنس مي توان به صورت زير تقسيم بندي نمود .

الف ـ پلي اتيلن ( Polly Ethylen) : متداولترين تركيبي است كه در ساخت كلاه ايمني استفاده مي شود.مقاومت مكانيكي نسبتاً خوب و قيمت ارزاني دارد .

ب ـ (Acronitril Butadine Styrene) A.B.S  : يك تركيب سخت پليمري است كه در فرآيندهاي بزرگ شيميائي ساخته مي شود.از نظر شكل ظاهري شبيه به نوعی پلي اتيلن است ، البته با مقاومت مكانيكي بهتر ، قابليت انعطاف كمتر ، گرانتر و كارآيي موثر از پلي اتيلن ها.

ج ـ تركيبات پشم شيشه (Fiber glass) : اين تركيبات مقاومت حرارتي خوبي دارند ، به همين دليل در هر جايي كه خطر آتش سوزي و ذوب وجود دارد از اين نوع مواد جهت ساخت كلاه استفاده مي شود.

د ـ آلومينيوم : اين ماده مقاومت نسبتاً خوبي در مقابل پاشش مواد مذاب دارد و داراي خاصيت ضربه گيري است.به همين دليل در صنايع پتروشيمي از آلومينيوم جهت ساخت كلاه ايمني استفاده مي شود.

ماسک تنفسی

lاز نظر مطالعات تئوريك آلاينده ها را به سه گروه گاز ، بخار و آلاينده هاي ذره اي تقسيم مي كنيم كه هر يك از اين آلاينده ها اثرات خاصي را بر روي سيستم تنفسي ايجاد مي كند.ب

ه همين جهت استفاده از وسايل حفاظت دستگاه تنفسي بسيار ضروري به نظر مي رسد.از نظر برخورد با آلاينده ها ، گاز و بخار در يك دسته و آلاينده های ذره اي را در دسته ديگر قرار مي دهند كه در مقابل هر دسته وسايل حفاظتي خاص توصيه مي شود.

الف روشهاي حفاظتي درمقابل آلاينده هاي گازو بخاري

۱- هوارساني از طريق لوله هاي دمنده

۲- استفاده از ماسكهاي مجهز به كپسول هواي فشرده

۳- استفاده از ماسكهاي مجهز به فيلترهاي ضدگاز(Gas Mask)

ب روشهاي حفاظتي در مقابل آلاينده هاي ذره اي

۱- استفاده از شيلنگ هواي فشرده

۲- استفاده از سيستم هوارسان

۳- استفاده ازماسكهاي مجهزبه فيلترهاي ذره گير(Dust Mask)

به طور كلي ماسكهاي تنفسي از دو قسمت تشكيل شده اند

الف- جز اصلي ماسك (Face Piece)

ب – جزء پاك كننده هوا (Air Purfying Element)

lجزء اصلي ماسك داراي يك ورودي و يك خروجي هوا و يك قالب فيلتر است كه اين ضمائم توسط بندي بر روي سر مستقر مي شود.ماسك ها از نظر ظاهري يا تمام صورت را مي پوشانند(Full Face Mask) و يا نيمي از صورت را پوشش مي دهند(Half Face Mask) جزء پاك كننده هوا ، اساسي ترين جزء ماسك است كه تحت عنوان فيلتر از آن نام مي برند.

فيلترها دو نوع هستند

۱- فيلترهاي گيرنده گاز و بخار(Gas filter)

۲- فيلترهاي گيرنده ذرات(Dust filter)

lدر خصوص انتخاب فيلترهاي گيرنده ذرات ، معمولاً در استانداردهاي جهاني فيلترهاي ذره گير را با حروف (P) نمايش مي دهند كه داراي انديس هاي عددي است كه قدرت فيلتراسيون را نشان مي دهد در انتخاب آن درصد تركيب ذرات قابل تنفس (Respirable) نسبت به (Total) مطرح است

lاگر نسبت  بالای ۵۰ % باشد  و ذرات خيلی ريز در حد ۷ تا ۱۰ ميکرون باشند و حداکثر غلظت ۵۰  برابر OEL باشد از فيلتر P3 استفاده مي شود.

lاگر  بين ۵۰% ـ ۲۵% باشد و ذرات ريز در حد ۲۰ ميکرون که حداکثر غلظت آنها ۱۲ برابر OEL باشد از فيلتر P2 استفاده مي شود.

lاگر زير ۲۵% باشد و ذرات درشت و حداکثر غلظت ۵/۴ برابر OEL باشد از فيلتر P1 استفاده مي‌شود.

lجهت انتخاب فيلترهاي گاز و بخار از كدهاي رنگي كه بر روي فيلترها نصب شده استفاده مي شود.پارامتر ديگر در انتخاب اين فيلترها انديس هاي عدد است كه مثلاً در استاندارد هاي اروپا از ۳-۱ استفاده می کنند كه ظرفيت و قدرت جذب فيلتر را نشان مي دهد.

در استاندارد اتحاديه اروپا كدهاي رنگي به شكل زير است:

A – بخارات آلي ( قهوه اي)

B – بخارات مواد معدني (طوسي)

E – بخارات اسيدكلريدريك و SO2  (زرد)

K – بخارات مواد قليائي و آمونياك (سبز)

P – ذرات (سفيد)

شرايط استفاده از مخازن اكسيژن يا هواساز

lجهت اطفاء حريق و با تراكم شديد گازها و نبود اكسيژن و يا فاصله بيش از  m45 از هواي سالم و قطر داخلي لوله ها بايستي كمتر از  cm5/2 و از مواد قابل انعطاف باشد.فشار بيشينه مخازن اكسيژن  atm250 مي باشد و بايستي هواگذر اكسيژن          باشد.مقاومت تسمه هاي اتصال به بدنه ماشين بايستي  kg115 مي باشد.بازرسي هر ۶ ماه ، شستشو با آب ولرم و سپس خشك كردن حفاظ جهت استفاده مجدد انجام گیرد.