استفاده از باکتری های نفت خوار در پالایش زیستی آلودگی های نفتی

استفاده ازباکتری های نفت خوار در پالایش زیستی آلودگی های نفتی

میکرو ارگانیسم های زنده در آب، با خوردن آلودگی ها ، آب را پاک می کنند.

در صورت نشت مواد نفتی که معمولا بر اثر سانحه برای کشتی های حامل  این مواد رخ می دهد لکه هایی از نفت سطح آب را می پوشانند.

قایق های مخصوص با  استفاده از صافی های مخصوص اقدام به جمع آوری این مواد از  سطح آب می کنند.

از بین بردن لکه های نفتی  به این روش سخت است.

باکتری ها ی نفت خوار سریعتر می توانند این آلودگی ها را از بین ببرند.

میکرو ارگانیسم های دریایی یک روش مفید برای ازبین بردن لکه های نفتی هستند.

برای از بین بردن لکه های نفتی ساده و سازگار با محیط زیست، دقیقا به چه چیزی نیاز است؟
پژوهشگران برای آزمایش یک روش جدید، لکه نفتی را روی آب شبیه سازی می کنند.

ابتدا نفت را با آب مخلوط می کنند و بعد اسپری تجزیه بیولوژیکی که از تخمیر روغن های گیاهی بدست آمده را به آن می افزایند.

اسپری روغن با سورفکتانت یا ماده فعال سطحی، نفت را از بین نمی برد. کاری که می کند این است که نفت را به قطرات کوچک تبدیل می کند و بعد این قطرات کوچک را می توان بوسیله میکروارگانیسم ها در محیط مورد از بین برد.

نمونه ای از آب آلوده را از دریا می گیریم و به آزمایشگاه می آوریم و میکروارگانیسم ها را در آن کشت می دهیم.

هنگامی که توده بزرگ از باکتری ها رشد کردند، آنها را بر روی لکه های نفتی می پاشند.

ذرات هوشمند را اختراع شده مواد مغذی مورد نیاز باکتری ها در آب های آلوده را تامین می کنند.

باکتری ها وقتی در آب قرار می گیرند، نیاز به تغذیه دارند. برای مثال نیاز به فسفر و ازت دارند.

در نهایت، برای تحریک اشتهای باکتری ها، محققان آنها را با فسفر و نیتروژن کافی تغذیه می کنند.

اول باکتری ها نفت را می خورند .بعد پلانکتون ها باکتری ها را می خورند.

به این شکل زنجیره غذایی در دریا برقرار می شود.

این روش طبیعی پاک کردن لکه های نفتی در آینده ای نزدیک بطور گسترده در دسترس خواهد بود.

 
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه محیط زیست

http://kishindustry.com