بدهی در حسابداری چیست ؟

بدهی در حسابداری چیست ؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

بدهی (Liability) در حسابداری به معنای میزان پولی است که یک شرکت میبایست به شرکت های دیگر پرداخت کند.

در واقع به معنای ادعای شرکت های دیگر نسبت به دارایی های شرکت تعریف می‌شود.

به عبارت دیگر در صورت عدم توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های خود طلبکاران آن شرکت حق مصادره اموال شرکت را دارند.