برنامه نویسی چیست و برنامه نویس کیست؟

برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویسی یعنی نوشتن دستورات منطقی برای ماشین ها تا بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. در واقع برنامه نویسی یک روش حل مسئله به کمک کامپیوتر هست.

برنامه نویسی یعنی حل مسئله، حل مسئله، حل مسئله. حل مسئله یکی از مهارت های اصلی یک برنامه نویس است.

برنامه نویس کیست؟

برنامه نویس کسی هست که دستورات منطقی را می نویسد و به وسیله زبان های برنامه نویسی اقدام به نوشتن برنامه برای اهداف خاص خود می کند.

 

پیش نیاز برنامه نویسی

از کجا یاد بگیریم؟

می توانید با استفاده از وبسایت ها، کتاب های خودآموز، کلاس ها و پکیج های آموزشی شروع به یادگیری برنامه نویسی کنیم.در ادامه چند سایت برای آموزش، معرفی شده است.

سایت های خارجی

سایت های ایرانی