تعریف حسابرسی چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

تعریف حسابرسی چیست؟

مطابق «بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی» که توسط «انجمن حسابداری آمریکا» منتشرشده است، حسابرسی عبارت است از «فرایندی بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع». این بیانیه تلاش کرده است به شکلی جامع و درعین‌حال کوتاه حسابرسی را تعریف کند، اما شاید فهم این تعریف موجز اندکی برای مخاطبان سخت باشد.

به‌طور ساده حسابرسی فرایندی است که در آن اسناد، صورت‌ها و معاملات مالی یک مجموعه موردبررسی و صحت سنجی قرار می‌گیرد و در انتها نتایج این بررسی در قالب یک گزارش به ذینفعان و کسانی که درخواست حسابرسی داده‌اند ارائه می‌شود. بر همین اساس در حسابرسی اسناد مالی ثبت‌شده در حسابداری یک شرکت، مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا هرگونه خطا یا تقلب در آن کشف‌شده و از بروز فساد در سیستم جلوگیری ‌شود.