تفاوت دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه دولتی و آزاد؟

تفاوت دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه دولتی و آزاد؟

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابع انسانی

 

آیا برای استخدام شدن فرقی دارند (یعنی شرکت ها کدام مدرک دانشگاهها را قبول دارند)؟

از نظر مدرک :همه مدارک این دانشگاه ها مورد پذیرش وزارت علوم میباشد.
تفاوت مهم دیگر بین دانشگاهها هزینه ی تحصیل در آنها است .
تفاوت دیگر در نوع مدرک است .
تفاوتهایی هم در تعداد گرفتن واحدها ، تنوع رشته ها و … دارند.
توصیه ی مهم :
اینکه در چه دانشگاهی قبول شوید زیاد مهم نیست ، مهم این است که در رشته ای که قبول می شوید یکی از بهترینها باشید ،
با معدل بالا و علم و تجربه ی کافی فارغ التحصیل شوید . در این صورت هیچ مشکلی برایتان (چه در زمینه ی بازار کار ، چه برای ادامه تحصیل ) پیش نخواهد آمد.
  • پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی-كاربردی به سه صورت صورت می گیرد:

۱- از طریق آزمون ورودی دانشگاه جامع علمی- كاربردی (نظام ترمی):

پذیرش در نظام ترمی دانشگاه جامع علمی- كاربردی در سه مقطع كاردانی، كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته در دو سهمیه شاغل و آزاد و یك بار در سال (اوایل آذرماه) صورت می پذیرد. آزمون ورودی نیز در دی ماه همان سال برگزار می شود.
– دوره كاردانی: شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن دیپلم (چهار ساله نظام قدیم، سه ساله نظام جدید یا دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای یا كاردانش) است و
داوطلب با هر نوع دیپلمی می تواند برای هر نوع رشته ای ثبت نام نماید.
آزمون دوره های كاردانی علمی- كاربردی شامل آزمون عمومی برای داوطلبان آزاد و شاغل در گروه های آموزشی صنعت، كشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر می باشد.
این آزمون به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینه دروس عمومی و در حد كتب دوره سه ساله نظام جدید آموزش متوسط می باشد.
مواد آزمون شامل زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۴)، فرهنگ و معارف اسلامی(ضریب ۳)، زبان عربی (ضریب ۲) و زبان انگلیسی (ضریب ۲) می باشد.
مبنای گزینش دانشجو در هریك از كدرشته های تحصیلی، براساس نمره كل حاصل از آزمون و نیز معدل كل دیپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد می باشد
و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان و در دو سهمیه شاغل و آزاد و نیز اولویتهای بومی بودن و شاخه تحصیلی مرتبط و غیرمرتبط و سهمیه ایثارگران صورت می گیرد.
پذیرفته شدگان در اواخر بهمن همزمان با شروع ترم دوم سال تحصیلی وارد دانشگاه می شوند.
– دوره كارشناسی پیوسته: شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله و یا شش ساله نظری و هنرستان) است.
آزمون دوره هـای كارشنـاسی پیوستـه علمی- كـاربـردی شـامـل الف- آزمون عمومی ب- آزمون پایه و ج- آزمون تخصصی می باشد.
گزینش دانشجو در هریك از كدرشته ها براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان و بر اساس مصوبات مربوط و به یكی از دو روش متمركز و نیمه متمركز انجام خواهد شد.

– دوره كارشناسی ناپیوسته: شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن شرایط زیر است:

۱- داشتن مدرك كاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی و یا داشتن مدرك كاردانی پیوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش است.
این دسته از داوطلبان می توانند بر حسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كاردانی یا فوق دیپلم خود
و بر اساس علاقمندی به هر یك از رشته های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایند.
۲- داشتن مدرك معادل كاردانی منوط به كسب حد نصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كاردانی كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار می گردد.
این دسته از داوطلبان می توانند در این آزمون ثبت نام و شركت نمایند و در صورت موفقیت در این آزمون لازم است كارنامه نتیجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه سایر مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولی ارایه نمایند.
۳- دارندگان مدرك تحصیلی با ارزش بالاتر از كاردانی(فوق دیپلم) حق شركت در این آزمون را ندارند.
تبصره: دارندگان مدرك معادل كاردانی (معادل فوق دیپلم) مشمول ماده ۲۷ آیین نامه آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی
مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹ شورای عالی برنامه ریزی سابق كه براساس مصوبه جلسه ۳۰۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ شورای عالی مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است می توانند در این آزمون شركت نمایند.
۴- داشتن شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هریك از مراكز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-كاربردی كه در دفترچه راهنمای آزمون درج می گردد.
۵- پذیرفته شـدن در آزمـون ورودی:
آزمون دوره هـای كـارشناسی ناپیوستـه علمی- كـاربردی شامل الف- آزمون عمومی ب- آزمون اختصاصی در حد سرفصل هایمصوب دوره های جدید كاردانی می باشد.
(دسترسی به سرفصلهای دروس مصوب از قسمت “برنامه درسی و مواد آزمون” سایت واحد استانی امكانپذیر می باشد).
گزینش دانشجو در هر یك از كدرشته های تحصیلی براساس نمره كل اكتسابی و اولویت انتخاب رشته از بین داوطلبانی كه حدنصاب نمره علمی لازم را كسب كرده اند
و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به یكی از دو روش متمركز و نیمه متمركز انجام خواهد شد.

۲- دوره های كاردانی علمی- كاربردی پودمانی (نظام پودمانی):

پودمان تعدادی واحد درسی مربوط به یك تخصص یا مهارت است.
“دوره كاردانی علمی- كاربردی پودمانی” از مجموعه پودمانهای عمومی، پودمانهای پایه، پودمانهای تخصصی و كارآموزی تشكیل می شود.
جمع پودمانهای این دوره بین هشت تا دوازده پودمان، مشتمل بر ۷۲ تا ۷۵ واحد آموزشی و ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت آموزشی است و دانشجو موظف است ظرف مدت ۳ تا ۶ سال آنها را بگذراند.
ثبت نام این دوره ها دو نوبت در سال (شهریور و بهمن ماه) صورت می گیرد.
متقاضیان می بایست در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، دفترچه های ثبت نام را دریافت نموده و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الكترونیكی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن دیپلم (چهار ساله نظام قدیم، سه ساله نظام جدید یا دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای یا كاردانش) است و داوطلب با هر نوع دیپلمی می تواند برای هر نوع رشته ای ثبت نام نماید.
پذیرش دوره های كاردانی علمی- كاربردی پودمانی در چهار گروه آموزشی اصلی صنعت، كشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر صورت می پذیرد
و هر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته های مندرج در آن از چند زیرگروه آموزشی مجزا تشكیل می شود.
هر داوطلب براساس میزان علاقه مندی خود به رشته های تحصیلی و با توجه به شرایط اختصاصی هر یك از مراكز آموزشی منحصراً می تواند
در یكی از چهار گروه آموزشی اصلی برابر ضوابط شركت نماید. داوطلب آزاد پس از انتخاب گروه آموزشی مورد نظر مجاز به انتخاب حداكثر سی كدرشته تحصیلی برحسب علاقه در گروه آموزشی انتخابی خود می باشد.
داوطلب شاغل پس از انتخاب گروه آموزشی و زیر گروه آموزشی صرفاً مجاز به انتخاب حداكثر سی كدرشته تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود از زیرگروه آموزشی انتخابی خود می باشد.
پذیرش در این دوره‌ها بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت‌های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر و مرتبط بودن نوع دیپلم به رشته درخواستی انجام می‌شود.
همچنین داوطلبان مرد می بایست دارای كارت پایان خدمت یا معافیت باشند لذا در این دوره ها معافیت تحصیلی برای آقایان صادر نمی شود.
پس از بررسی درخواستها توسط سازمان سنجش آموزش كشور نتایج پذیرش اعلام می شود.
پس از قبولی، چنانچه دانشجو همه پودمانهای دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب وزارت و براساس آیین نامه آموزشی پودمانی در مدت مجاز و با موفقیت بگذراند،‌
پس از توفیق در “آزمون جامع دوره كاردانی علمی- كاربردی پودمانی” (كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار می شود) دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دریافت مدرك كاردانی علمی- كاربردی در رشته ذیربط می گردد.

۳- دوره كاردانی علمی- كاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده:

پودمان تعدادی واحد درسی مربوط به یك تخصص یا مهارت است.
ثبت نام این رشته دو نوبت در سال (شهریور و بهمن ماه) صورت می گیرد.
داوطلبان پس از مطالعه دفترچه می‌بایست به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره كاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
یك ماه پس از ثبت نام داوطلب باید جهت اطلاع از ثبت نام قطعی خود دوباره به سایت مراجعه و از ثبت نام خود اطمینان حاصل كند
سپس برای تهیه كتابها به واحد استانی مراجعه نماید.
ضمناً دانشجویان دوره های قبلی مدیریت خانواده نیز همانند داوطلبان جدید باید هر بار دفترچه گرفته و ثبت نام كنند.
این دوره شامل ۱۶ پودمان (۸ پودمان اجباری و ۸ پودمان اختیاری) با رویكردهای مهارتی متنوع است
كه دانشجو برای فارغ التحصیلی می بایست ۱۱ پودمان شامل ۸ پودمان اجباری و ۳ پودمان اختیاری را با موفقیت بگذراند.