تهدیدهای امنیتی به ۴ دسته ی اساسی تقسیم می شوند

تهدیدهای امنیتی زیادی  سیستم ها ، کامپیوترها و سرورها را در معرض آسیب قرار می دهند و داده ها و اطلاعات حیاتی را از بین می برند. می شود آنها را به ۴ گروه اساسی تقسیم کرد.

بد افزار ها اولین و خطرناک ترین تهدیدهای امنیتی

اولین آنها Malware ها هستند. بدافزار یک اصطلاح کوتاه برای نرم افزارهای مخرب است. Malware ها مثل viruses،  worms  ، Trojan horses ، spyware ، rootkits ، adware ، ransomware و خیلی از برنامه های مخرب دیگر هستند. این بد افزارها جزو خطرناک ترین تهدیدهای سیستمی محسوب می شوند. با بعضی از آنها مثل ویروس احتمالا آشنایی دارید و اگر تجربه ی مواجه با آنها را داشته باشید، می دانید درجه ی خطر آنها و به زحمت انداختن کاربر چقدر است.

Unauthorized Access جزو دومین تهدیدهای امنیتی

دومین تهدید Unauthorized Access  هستند. وقتی قاعده ی authorization که یکی از مفاهیم امنیت سایبری است را نقص کنیم، یعنی دسترسی غیر مجاز به برنامه پیدا کرده ایم. با استفاده از بدافزارها می توان به سیستم هدف رخنه کرد. مثال فیزیکی آن می تواند رفتن مخفیانه به ساختمانی بدور از دید گارد امنتی آن باشد.

از کار افتادن سیستم ها جزو دسته ی سوم از تهدیدها

سومین تهدید System Failure  است که منجر به  کرش شدن سیستم و از کار افتادن برنامه می شود. Error صفحه آبی (blue screen of death ) معروف به bsod است از این نوع می باشد. ممکن است این مشکل را در سیستم عامل ویندوز و نسخه های قدیمی تر آن بسیار مشاهده کرده باشید.

در آخر مهندسی اجتماعی

چهارمین تهدید  Social Engineering است . مهندسی اجتماعی عمل ترغیب کردن کاربر برای افشای اطلاعات محرمانه است. یکی از انواع مهندسی اجتماعی phishing  است. مثال یک فیشینگ مثل ارسال یک ایمیل به قربانی با یک لینک قلابی به منظور گرفتن اطلاعات بانکی طرف است.