حسابرسان داخلی دولتی و مستقل

حسابرسان داخلی دولتی و مستقل

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

۱ – حسابرسان داخلی

این گروه از حسابرسان، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند. این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند. حسابرس داخلی، سیاست‌ها، رویه‌ها و توان مالی شرکت را به منظور بهبود کارآیی آن ارزیابی و بررسی می‌کند.

۲ – حسابرسان مستقل

این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکت‌ها یا سازمان‌ها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می‌باشند.

در راحت ترین تعریف حسابرس مستقل به کسی می گویند که امور مالی و حسابداری شرکت ها و موسسات را در برابر دریافت حقوق انجام می دهد.

اهمیت حسابرسی مستقل در حسابداری

یکی از مواردی که این روزها در کشورهای مختلف در جای جای جهان مورد توجه است تاسیس شرکت های حسابرسی و حسابداری است که در این شرکت ها با به کار گرفتن حسابداران و حسابرسان با تجربه به صورت مستقل به امور مالی موسسات و شرکت ها پرداخت می شود.
حسابرسی مستقل زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که لازم است در مورد صورت های مالی و جریان امور مالی و ارزیابی آن ها اظهارنظر صورت گیرد.

۳ – حسابرسان دولتی

وظیفه‌ای که بر عهده‌ی این گروه از حسابرسان است عبارت است از رسیدگی یا بررسی معاملات و کنترل‌های یک موسسه دولتی به منظور اظهارنظر در این مورد که فعالیت‌های مالی واقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت‌ها وگزارش‌های انعکاس یافته است یا خیر.