حیات وحش دنا سیمای زاگرس۱

http://پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره ملی_ متخصصین صنعت ومدیریت_ گروه محیط زیس

حیات وحش سیمای  زاگرس۱

 حیات وحش دنا معرف سیمای تنوع جانوری زاگرس است.

خرسهای قهوه ای بزرگ .کبک دری با جثه۵کیلوئی . انواع عقاب . پلنگ . گرگ و انواع گربه های وحشی در دنا زندگی می کنند .

حفاظت ازدنا باعث افزایش انوع گونه های جانوری این منطقه شده است .

به طوری که هم اکنون در کوهستان دنا برای دیدن خرس. بز و پازن ء نیازی به دوربین چشمی نیست.

 پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا با ۸۰ کیلومتر طول طولانی‌ترین رشته کوه زاگرس است و کوهنوردان بنام جهان این رشته کوه را آلپ ایران نام نهاده اند.

یکی از مهمترین عوامل حفاظت از هر منطقه وجود حیوانات نادر و در معرض خطر ونیز حضور حیوانات شاخص به عنوان شاخص‌های زیستی است که معرف یکی از خصوصیات منحصر به فرد آن منطقه است. گونه‌های ارزشمند و شاخص علاوه بر این که نشان دهنده تنوع زیستی بالای منطقه هستند، نشانگر بکر و دست نخورده بودن محدوده و ارزش زیستی منطقه حفاظت شده به شمار رفته و موجب ارتقای ارزش بوم شناختی منطقه می‌شوند.

منطقه دنا را نیز می‌توان از این قاعده مستثنی کرد از بین خانواده گربه سانان منطقه دنا گونه‌های ارزشمند پلنگ ایرانی، گربه وحشی، گربه جنگلی و سیاه گوش از جمله جانوران در معرض خطر هستند که جمعیت آنها در بیشتر نقاط رو به کاهش است.

از خانواده راسوها نیز غیر از دو گونه رودک و قاقم (راسو)، شنگ نیز در منطقه مشاهده شده که از وضعیت حفاظتی حساس‌تری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار است.

گرگ نیز از جانوران در معرض خطری است که در منطقه حفاظت شده دنا زیست می‌کند.

گونه‌های شاخص جانوری: تعداد ۱۶۹ گونه جانوری در این منطقه شناسایی شده است.

خوشبختانه با حفاظتی که در ۱۷ سال گذشته که از این زیست بوم حیاتی به عمل آمده، شاهد رشد و تکثیر گونه‌های حائز اهمیت چون کل و بز، خرس قهوه ای، خوک وحشی، پلنگ و … می‌باشیم.

وجود حیواناتی چون هما، عقاب طلایی و پلنگ که در راس هرم غذایی قرار دارند، نشان از کیفیت این زیستگاه دارند.

پستانداران: تعداد گونه‌های پستاندار پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا ۲۶ گونه می‌باشد که عبارتند از: کل و بز، گراز، خرس قهوه ای، پلنگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال، گورکن، موش کور، موش خرما، سنجاب جنگلی، خرگوش، سمور، راسو، خفاش، نعل اسبی، گربه وحشی، کاراکال، گربه شنی، گربه پالاس، خفاش گوش بلند، سگ آبی، تشی، جوجه تیغی، سیاه گوش، گوزن زرد ایرانی

 

 

 

 

 

 ادامه در بخش ۲