دارایی چیست؟

دارایی چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آن‌ها ایجاد کنید، دارایی (Asset) گفته می‌شود. دارایی شرکت ها در ترازنامه ی آنها نشان داده می شود که یا خریداری شده اند، یا تولید شده اند و در جهت افزایش ارزش شرکت یا بهره برداری در عملیات شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.