روش محاسبه مالیات بر عملکرد چگونه است؟

روش محاسبه مالیات بر عملکرد چگونه است؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی به سود آنها در یک دوره مالی مشخص بستگی دارد. برای همین مرحله باید مقدار دقیق آن مشخص شود تا برای پرداخت اقدام کنید. برای محاسبه این نوع مالیات باید ابتدا میزان سود و زیان مجموعه یا کسب و کاری شخصی، معلوم شود.

همانطور که اشاره شد، اگر با کم کردن هزینه‌ها از درآمد عدد باقی مانده مثبت و نشان دهنده سودآور بودن کسب و کاری بود، مالک کسب و کار موظف است تا ۲۵ درصد مبلغ از این سود خالص را برای مالیات بر درآمد پرداخت کند. کاملاً مشخص است که در صورت زیان ده بودن این مالیات به مجموعه‌ای تعلق نمی‌گیرد،  زیرا سود و درآمدی در یک دوره مالی کسب نشده است. برای پرداخت هم نیاز به اظهارنامه مالیاتی است که در ادامه در روند دریافت و ارسال آن توضیح خواهیم داد.