روش  FIFO (اولین ورودی-اولین خروجی)

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

  • روش  FIFO (اولین ورودی-اولین خروجی)

در این روش گردش اقلام بهای تمام شده با گردش فیزیکی کالاهای موجود تطبیق دارد . .واحد تجاری باید سوابق مربوط به بهای تمام شده هر واحد کالای خریداری شده  را نزد خود نگه دارد. در این روش بهای تمام شده واحدی که در محاسبه موجودی کالا اخر دوره مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است با بهای تمام شده واحدی که در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد استفاده قرار می گیرد، فرق کند. در روش فایفو فرض بر این است که کالایی که اول خریداری شده است، اول هم به فروش می رسد. اجرای این روش در موقعیتی که قیمت ها در حال افزایش هستند، سود ناخالص بیشتری نشان می دهد. بالطبع  سود بیشتر به معنای مالیات بیشتر می باشد و در زمانی که درآمدهای جاری با اقلام بهای تمام شده قدیمی مقایسه شوند سود کاذب نشان می دهد و در ادامه جهت تامین موجودی مجبور به خرید کالا با قیمت بالاتر می شود.