زبان SQL چیست؟

زبان SQL

SQL مخفف زبان پرس و جو ساخت یافته (Structured Query Language) که به شما اجازه دسترسی و دستکاری در اطلاعات پایگاه داده را می دهد. نرم افزارهای بزرگی مانند SQL Server ، MySQL ، Oracle از این زبان sql بهره می برند.

SQL چیست

کارهایی که با SQLمی توانید انجام دهید :

 • اجرای query ها در پایگاه داده
 • بازیابی داده ها از پایگاه داده
 • ورود و اضافه کردن رکوردها به پایگاه داده
 • ویرایش رکوردها در پایگاه داده
 • حذف رکوردها در پایگاه داده
 • ایجاد پایگاه داده جدید
 • ایجاد جداول جدید در پایگاه داده
 • ساخت stored procedures در پایگاه داده
 • ساخت views ها (دیدگاه ها) در پایگاه داده
 • تنظیم کردن سطوح دسترسی جدول ها ، procedures ، views ها

اگرچه SQL دارای استاندارد ANSI است ولی ورژن های مختلفی از آن وجود دارد . ولی یکسری از دستورات در همه ی آنها مشابه است مانند SELECT,UPDATE,DELETE,INSERT,WHERE

برای ساخت وب سایتی که با اطلاعات پایگاه داده سر و کار دارد موارد زیر لازم است :

   • یک نرم افزار پایگاه داده مبتنی بر RDBMS (مانند SQL Server،MySQL،Oracle)
   • یک زبان برنامه نویسی سمت سرور مانند PHP ِیا Asp.Net
   • استفاده از SQLجهت جمع آوری داده های شما
   • استفاده از HTML|CSS

RDBMS

RDBMS مخفف سیستم مدیریت پایگاه داده (Relational Database Management System) است. RDBMS بر پایه SQLاست و همه سیستم های پایگاه داده مانند SQL Server،MySQL،Oracle،Microsoft Access،IBM DB2 مبتنی بر RDBMS هستند.داده ها در RDBMS بصورت جدول ذخیره می شوند. یک جدول مجموعه ای از داده های مرتبط به هم است که به صورت سطر و ستوئن مرتب شده اند.

یک مثال عملی از دستور SQL :

از جدول student کلیه اطلاعات را بازیابی کرده و نشان می دهد.

 

مهمترین دستورات SQL که در بخش های بعدی آنها را توضیح خواهیم داد :

 

 • SELECT : انتخاب رکوردها
 • UPDATE : ویرایش رکورد
 • DELETE : حذف رکورد
 • INSERT INTO : اضافه کردن رکورد
 • CREATE DATABASE : ایجاد دیتابیس
 • ALTER DATABASE : تغییر دیتابیس
 • CREATE TABLE : ایجاد جدول
 • ALTER TABLE : تغییر جدول
 • DROP TABLE : حذف جدول
 • CREATE INDEX : ایجاد ایندکس
 • DROP INDEX : حذف ایندکس