دیدار با آقای دکتر اکبر افتخاری معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد

جلسه ای با حضور آقای دکتر اکبر افتخاری معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد و مدیران پردیس فناوری کیش در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ برگزار گردید که در خصوص بررسی و اجرای طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت گزارشی از سوی دکتر داود رمضانی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره پردیس فناوری کیش ارائه و مقرر شد حمایت های لازم از سوی این معاونت صورت پذیرد .