سیستم دائمی و ادواری برای چه شرکت هایی مناسب است

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

سیستم دائمی و ادواری برای چه شرکت هایی مناسب است

روش دائمی برای بنگاه های تجاری با ارزش موجودی کالاهای گرانبها مانند اتومبیل ، جواهرات و .. پیشنهاد می شود و روش ادواری برای شرکت ها با ارزش موجودی پایین مانند سوپرمارکت ها ، رستوران ها و .. می باشد. به طور معمول خرید و فروش فعالیت عمده و اصلی شرکت های تجاری و بازرگانی می باشد و بخش عمده دارایی آن ها  را موجودی کالا تشکیل می دهد  به همین دلیل  دو روش دائمی و ادواری عنوان شده در بالا برای نگهداری موجودی به بنگاه های اقتصادی ارائه شده است.  بطور خلاصه اگر بخواهیم جمع بندی کلی از مقاله داشته باشیم باید بگوییم در روش ادواری به دلیل اینکه در ثبت سند حسابداری، حساب موجودی کالا استفاده نمی شود امکان گزارشگیری لحظه ای موجودی کالا وجود ندارد و سیستم اطلاعات مربوط به موجودی های کالا در هر زمان در دسترس نمی باشد. این نوع سیستم در واحدهای تجاری که کالاهای نسبتا ارزان می فروشند مورد استفاده قرار میگیرد. در این شرکت ها هزینه نگهداری سوابق موجودی کالا بیشتر از منافع است به همین دلیل یک شرکت حسابداری و یا حسابداران لازم است سالانه حداقل یکبار اقدام به شمارش فیزیکی موجودی کالا کنند تا میزان موجودی کالا را مشخص نمایند و در تهیه صورت های مالی از این مقادیر استفاده کنند.  بنابراین در صورتیکه بخواهیم موجودی معرف ارزش کالای موجود در انبار باشد روش دائمی مناسبتر می باشد.