صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

صورت هاي مالي مهم ترين محصول سيستم اطلاعاتي حسابداري است و تهيۀ آن يكي از اصلي ترين وظايف حسابداران به شمار مي رود. نتيجه و خلاصۀ تمام عمليات حسابداري در پايان هر دوره مالي در قالب صورت هاي مالي اساسي ارائه مي شود.

صورت هاي مالي اساسي عبارت اند از:
۱ صورت سود و زيان
۲ صورت تغ ييرات سرمايه )كه فقط در مؤسسات و شركت هاي غير سهامي تهيه مي شود(
۳ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه
۴ صورت گردش وجوه نقد