فراخوان ارسال خلاصه مقالات

فراخوان ارسال خلاصه مقالات همایش نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران


پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت


با نظر به تاریخ تعیین شده برای ارائه چکیده مقالات، دبیرخانه همایش از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقمند برای ارسال مقاله در زمینه محورهای اعلامی همایش دعوت به عمل می آورد.

علاقه مندان بعد از ثبت نام درهمایش (فرم ثبت نام) با عنوان ارائه مقاله، چکیده خود را با رعایت اصول اعلام شده در (فرم ارسال مقالات)، تا پایان دی ماه به ایمیل همایش و ذکر عنوان “چکیده مقالات” ارسال نمایند.


  • ارسال چکیده مقالات : تا ۱ بهمن ۱۳۹۸


  • اعلام نتایج داوری : ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

  • ارسال اصل مقالات : ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

  • تاریخ برگزاری همایش : ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

 

ایمیل همایش : info@ipcce.ir