فرق حسابداری و حسابرسی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 حسابداری چیست؟

همانطور که پیش تر گفتیم حسابداری که آن را زبان تجارت نیز می نامند با ارائه اطلاعاتی که ماهیتی مالی دارند در تصمیم گیری های مهم اقتصادی به افراد درون سازمانی (مدیران، صاحبان سرمایه) و برون سازمانی (سرمایه گذاران، بانک ها و موسسات اعتباری، بستانکاران، مراجع مالی و اقتصادی دولتی) کمک میکند. این اطلاعات طی یک فرآیند شناسایی، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل به شکل صورت های مالی گردآوری می شوند و بعد به شکل گزارش های مالی و صورت های حسابداری همچون: صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه، صورت سود و زیان ارائه می شوند.

  حسابرسی چیست؟

حسابرسی نیز مانند حسابداری پیشینه ای تاریخی دارد. هر زمان انتقال ثروتی مطرح می شد، نوعی حسابرسی و بازرسی با خود به همراه داشت. در ایران نخستین باری که موضوع حسابرسی در قوانین مطرح شد، سال ۱۳۱۱ به وسیله قانون تجارت بود. طبق این قانون تمام شرکتهای سهامی موظف بودند افرادی را ( از بین صاحبان سهام یا خارج از شرکت) به منظور بررسی حسابها و اسناد و مدارک شرکت و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی انتخاب کنند. از این تاریخ به بعد قوانین و اصلاحیه های فراوانی در مورد حسابرسی وضع شد تا اینکه در سال ۱۳۶۶ سازمان حسابرسی که زیر مجموعه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است، تاسیس شد. هرچند حسابرسی به عنوان یک حرفه مستقل در ایران مورد توجه بود اما تا سال ۱۳۹۱ به عنوان یک رشته تحصیلی جداگانه به حساب نمی آمد بلکه یکی از مواد درسی اصلی در تمامی مقاطع رشته حسابداری بود.