نحوه پرداخت هزینه ثبت نام:


*برای پرداخت هزینه ها به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید.

مدارک لازم برای ثبت نام در همایش

پرداخت از طریق درگاه اینترنتی ،اینجا کلیک کنید
شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱-۶۵۰۲۶۴-۱۱-۱۹۰ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش
جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۵۷۸۵۱۹۹۰۰۰۲۵۷۵
شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR810690019001100650264001
تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶