فعالیت شرکت حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

فعالیت شرکت حسابداری

۱٫ بررسی و انجام امور مالی و مالیاتی شرکت ها

۲٫ تنظیم اظهار نامه مالیاتی در دفاتر قانونی

۳٫اعزام نیروی حسابداری

۴٫ ارائه سیستمی مناسب و کار آمد برای شرکت های تازه کار

۵٫ ارائه سیستمی مناسب برای شرکت های واسپاری

۶٫ ثبت و اطلاح اسناد حسابداری

۷٫طراحی و اصلاح کدینگ

۸٫ تهیه صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

۹٫ تهیه صورت های مالی از روی اسناد ناقص

۱۰٫ تهیه و تجزیه و تحلیل انواع گزارشات مالی

۱۱٫ بستن حساب ها

۱۲٫تنظیم صورت وضعیت پروژهای عمرانی