لیست کامل تگ‌های HTML

لیست کامل تگ‌های HTML

 

در ادامه لیست تگ‌های HTML را در فرمت یک جدول برایتان ایجاد کرده‌ایم.

 

تگ HTML توضیحات و کاربرد
<!–کامنت بنویس–> درج کامنت برای کد، خروجی ندارد
<!DOCTYPE> مشخص کردن نوع صفحه وب
<a></a> ایجاد لینک
<abbr></abbr> تعریف مخفف‌ها
<address></address> تعریف اطلاعات تماس
<area> تعریف کردن یک منطقه در نقشه
<article></article> درج مقاله یا پست
<aside></aside> تعریف محتوای فرعی و سایدبار صفحه
<audio></audio> استفاده از صوت در صفحه وب
<b></b> بولد و برجسته کردن متن
<base> برای تعریف یک لینک در صفحه وب
<bdi></bdi> برای تعریف جهت متنی که فرمت متفاوت از متن اصلی دارد
<bdo></bdo> تغییر جهت محتوا
<blockquote></blockquote> برای نوشتن نقل و قول
<body></body> تعریف بدنه اصلی و بخش قابل نمایش در html
<br> رفتن به خط جدید
<button></button> ایجاد دکمه قابل کلیک
<canvas></canvas> برای نگهداری اشکال گرافیکی
<caption></caption> نوشتن کپشن و توضیحات برای جدول
<cite></cite> برای تعریف عنوان یک اثر
<code></code> برای درج و نمایش کد (کامپیوتری) در صفحه سایت
<col> تعیین ستون در جدول، قابل استفاده در<colgroup>
<colgroup></colgroup> تعیین ستون جدول
<data></data> نوشتن محتوایی که برای ماشین‌ها قابل خواندن و ترجمه باشد
<datalist></datalist> ایجاد یک لیست از گزینه‌های از پیش تعریف شده
<del></del> برای نمایش محتوای حذفی (یک خط روی محتوا می‌کشد)
<details></details> تعریف جزییات که کاربر می‌توان آن را مخفی کند یا ببیند.
<dfn></dfn> تعریف اصطلاح در میان محتوا
<dialog></dialog> برای نمایش یک باکس دیالوگ در مرورگر
<div></div> مشخص کردن یک بخش از سند hml
<dl></dl> تعریف یک لیست توضیحی
<dt></dt> تعریف عنوان در لیست توضیحی
<dd></dd> درج توضیحات برای یک آیتم از لیست توضیحی
<em></em> برای تاکیید روی یک محتوا
<embed></embed> برای نمایش محتوای خارج از وب‌سایت
<fieldset></fieldset> ایجاد گروه برای چندین فیلد از یک فرم
<figcaption></figcaption> نوشتن کپشن و توضیح برای تگ figure
<figure></figure> نمایش یک محتوای مستقل مثل تصویر، نمودار
<footer></footer> ایجاد پابرگ و فوتر برای سند
<form></form> ایجاد فرم در html
<h1>تا <h6> نوشتن عنوان در صفحه
<head></head> تعریف اطلاعات سند (غیرقابل نمایش)
<header></header> ایجاد هدر در سند
<hr> رسم خط افقی برای جداسازی محتوا
<html></html> ایجاد سند html (ساخت ریشه سند)
<i></i> متن را ایتالیک و کج می‌کند
<iframe></iframe> برای ایجاد فریم در صفحه سایت
<img> درج تصویر
<input></input> ایجاد ورودی در فرم
<ins></ins> اشاره به محتوای اضافه شده (یک خط زیر کلمه می‌کشد)
<kbd></kbd> تعریف دکمه‌های صفحه کلید
<label></label> ایجاد برچسب برای input در فرم
<legend></legend> تعریف توضیحات برای تگ <fieldset>
<li></li> تعریف آیتم در لیست
<link> ایجاد لینک در صفحه سایت
<main></main> مشخص کردن بدنه اصلی محتوا
<map></map> تعریف یک نقشه تصویری
<mark></mark> هایلایت کردن یک متن
<meta></meta> ایجاد اطلاعات متاداده برای سند
<nav></nav> تعریف منو
<noscript></noscript> نمایش متن جایگزین به کاربر وقتی اسکریپت اجرا نشود
<object></object> یک نگهدارنده برای درج یک افزونه خارجی
<ol></ol> تعریف یک لیست ترتیبی
<optgroup></optgroup> برایایجاد یک گروه بین option‌ها در لیست
<p></p> تعریف پاراگراف
<param></param> تعریف پارامتر برای تگ object
<picture></picture> نگهدارنده مجموعه‌ای از تصاویر
<pre></pre> حفظ فرمت تعریف شده برای نوشته‌
<progress></progress> برای نمایش پیشرفت کار
<q></q> نمایش نقل قول کوتاه
<s></s> خط کشیدن روی یک محتوا به معنای ناصحیح بودن آن
<samp></samp> نمایش یک خروجی مانند خروجی‌های کامپیوتر
<script></script> نوشتن اسکریپت (کدهای جاوااسکریپت)
<section></section> ایجاد بخش و قسمت
<select></select> برای ایجاد یک لیست بازشونده
<small></small> نمایش متن به صورت ریزتر
<source></source> برای درج منبع یک رسانه
<span></span> ایجاد یک بخش برای درج محتوا به صورت Inline
<strong></strong> بولد و توپر کردن متن (متن دارای ارزش محتوایی است)
<style></style> برای درج دستورات CSS
<sub></sub> ایجاد یک متن که از سطر پایین‌تر نوشته شده
<sup></sup> ایجاد یک متن که از سطر بالاتر نوشته شده
<summary></summary> ایجاد عنوان برای تگ detail
<table></table> ایجاد جدول
<tbody></tbody> مشخص کردن بدنه جدول
<td></td> مشخص کردن هر سلول جدول
<textarea></textarea> ایجاد ورودی متنی چند خطه در فرم
<th></th> نوشتن عنوان برای هر ستون از جدول
<thead></thead> مشخص کردن بخش هدرها در جدول
<time></time> ایجاد زمان یا تاریخ
<title></title> نوشتن عنوان صفحه قابل نمایش در نتایج موتورهای جستجو
<tr></tr> تعریف سطر در جدول
<u></u> خط کشیدن زیر متن
<ul></ul> ایجاد لیست نامرتب
<video></video> درج ویدیو در صفحه سایت
<wbr> شکستن خط و رفتن به سطر جدید