مالیات بر عملکرد چیست

مالیات بر عملکرد چیست

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

مالیات عملکرد چیست؟

بدون شک هر کسب و کاری به شکل شخصی یا به صورت یک مجموعه تجاری، فعالیت خود را به دلیل کسب درآمد و سودآوری ادامه می‌دهد. این سودآوری باید به توسعه کشور و زیرساخت‌های مربوطه هم منجر شود. در نظر بگیرید که یک کسب و کار در زمینه حمل و نقل یا باربری به فعالیت مشغول است. یکی از مواردی که در کیفیت خدمات این شرکت اثر دارد و به درآمدزایی بیشتر آن هم منجر خواهد شد، وجود جاده‌های هموار و بدون ایرادات زیربنایی است. بخش مهمی از بودجه مورد نیاز برای این کار، از محل مالیات هایی که شرکت‌های مختلف پرداخت می‌کنند، تأمین می‌شود. بنابراین یک شرکت حمل و نقل برای موفقیت در کار خود موظف به پرداخت مالیات است. یکی از انواع آن، مالیات عملکرد است که خود از نوع مالیات بر درآمد به شمار می‌رود.

همانگونه که از نام این نوع مالیات مشخص است، به عملکرد یک شرکت، کسب و کار شخصی، یا مجموعه و بنگاه اقتصادی تعلق می‌گیرد. در واقع هر کدام از مجموعه‌های تجاری که گفته شد، موظف هستند تا کلیه مدارک مربوط به درآمد و داد و ستد خود را در بازه‌های زمانی مشخص به صورت رسمی در یک دفتر مالی ثبت کنند.

با ثبت این نوع مراودات مالی، محاسبه مالیات عملکرد آسان‌تر می‌شود، زیرا از درآمد هر مجموعه تجاری میزان هزینه‌های جاری از جمله هزینه مورد نیاز برای مواد اولیه، هزینه استهلاک ابزارآلات، دستمزد و …. کم می‌شود و عدد باقی مانده سود خالص است. مقداری از این سود خالص به عنوان مالیات بر درآمد یا عملکرد گرفته می‌شود. بررسی میزان سود واقعی و میزان مالیاتی که به آن تعلق می‌گیرد هم اغلب از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی و اسنادی که پیوست با آن ارائه شده، برآورد می‌ شود.