محیط زیست وبهداشت

http://پردیس فناوری کیش – طرح ملی مشاوره – متخصصین صنعت ومدیریت – گروه محیط زیست

 

محیط زیست وبهداشت :

 

 

 

برای همگی ما نیاز اساسی به شرایطی ایمن، که در آن آب سالم، غذا و سرپناه کافی مهیا باشد و افراد مختلف بتوانند در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند، یکسان است.

چندین سال از اجلاس زمین گذشته است.

 در این مدت گامهای جدیدی در سطح ملی و جهانی برداشته شده که ضرورت اقدامات موثرتر در حوزه بهداشت و محیط را آشکار کرده است.

بنابراین،زمان تجزیه و تحلیل در مورد اینکه چگونه ما به عنوان جامعه انسانی با این نیازها برخورد کنیم.

چگونه توسعه میتواند منابعی برای بهداشت فراهم کند.

چگونه چنین توسعه ای میتواند تهدیدی برای سلامتی یا کاهش منابع طبیعی باشد فرا رسیده است.
هر روز جهان ناچار به پذیرش انسانهای بیشتری است.

به طور متوسط در هر ثانیه سه نفر به جمعیت جهان افزوده میشود که بالغ بر حدود ۹۰ میلیون انسان در سال می باشد.
رشد جمعیت،خود باعث ایجاد مشکلاتی در تهیه آب، غذا و سرپناه مورد نیاز برای سلامتی میشود .

 غالباً رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه یعنی جایی که دسترسی به منابع، ناکافی است رخ می دهد.

علاوه بر این مصرف نامتعادل در اکثر کشورهای ثروتمند، باعث تحلیل رفتن سریع منابع تجدیدناپذیر جهان می شود.

محیط زیست حامی زندگی، بطور فزاینده ای تحت فشارهای ناشی از تغییرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع موجودات زنده، جنگل زدایی و بیابانی شدن است.
در هر کشوری، فقرا و محرومان بدترین شرایط بهداشتی را تجربه میکنند .

 بی عدالتی های اجتماعی باید به جوامع و حکومت ها در سطح ملی و محلی ربط داده شوند.
متخصصین بهداشتی باید برنامه ها و منابع کافی، همبستگی نیروها در بخش محیطی و ایجاد باورهای سلامت و محیط زیستی بـه عنوان اساس اولیه در بـرنامه های توسعه پایدار تاکید کنند.

در مقیاس وسیع‌تر، شرکت گسترده تمامی بخشهای جامعه باید تضمین شود.

البته این در صورتی است که بخواهیم راه حل ها و راهکارهایی که سبب  بهبود اوضاع می گردد،ایجاد کرد.

 

در گام بعدی، برای تامین منافع بیشتر، باید بر نیازهای جاری و آتی مردم به خصوص افراد فقیر و آسیب پذیر تمرکز شود.