مدیریت بازرگانی دریایی

مديريت و بازرگاني دريايي

هدف اين رشته تربيت كارشناس بازرگاني دريايي براي خدمت در ارگان‌هاي دريايي، حمل و نقلي، تجارت خارجي و برنامه‌ريزي كلان جمهوري اسلامي و ديگر شركت‌ها و مؤسسات خصوصي و دولتي مرتبط با امور مديريت بازرگاني دريايي كشور است. اين رشته داراي سه گرايش مناطق ويژه، گمركي و بندر و كشتيراني مي‌باشد كه هر گرايش تنها ۱۸ واحد اختصاصي دارد. گفتني است كه اين رشته از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايش رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.گرايش مناطق ويژه دانشجويان اين گرايش با اصول و انواع مناطق ويژه تجاري و صنعتي مرزي و دريايي از نقطه نظر اهداف، توليد، اشتغال، مالكيت، منافع، سرمايه‌گذاري خارجي، عملكرد و ساختار اين‌گونه مناطق آشنا مي‌شوند و علل پيشرفت اقتصادي كشورهاي صنعتي پيشرفت و در حال توسعه را مطالعه مي‌كنند تا بتوانند راه‌هاي پيشبرد و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري را در مناطق ويژه فراگيرند.

اهميت و ضرورت رشته
ضرورت و اهميت دوره کارشناسی مديريت و بازرگانی دريايی با توجه به آگاهی از آخرين پيشرفتهای مديريت و کاربرد آن براساس نيازهای جامعه بويژه سازمانهای دريايی و احتراز از تقليد صرف و به منظور برنامه ريزی کلان جمهوری اسلامی آشکار می گردد .از طرفی ديگر با عنايت به تخصص مداری و شايسته سالاری تربيت نمودن متخصصين لازم جهت طراحی و تنظيم سيستم های مديريتی و اعمال حاکميت ضوابط بر روابط در اداره امور امری لازم به نظر می رسد .بنابراين تربيت نمودن افرادی که توان شناخت مشکلات و نارسايی های سازمانهای دريايی ، گمرکی ، حمل و نقل و تجارت خارجی ضروری بنظر می رسد تا در جهت رفع بهبود اوضاع گام های موثری را بردارند .

درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل :
دروس مشترك در گرايش‌هاي مختلف مديريت و بازرگاني دريايي:
روانشناسي‌كار، اقتصاد خُرد، اقتصاد كلان، اصول حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت، آمار و كاربرد آن در مديريت، كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت، روش تحقيق در مديريت، مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن، مباني سازمان و مديريت، مديريت رفتار سازماني، پژوهش در عمليات، حسابداري صنعتي، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز و بانكداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي و مديريت بازار، مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، حسابرسي، زبان تخصصي، بازرگاني بين‌المللي، اصول ترابري، مديريت استراتژيك، سياستگذاري حمل و نقل و بازرگاني، اصول حقوق و بيمه دريايي، اقتصاد ترابري، مديريت بين‌المللي كالا، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمل و نقل، گمركي و بازرگاني،‌ مديريت پشتيباني و توزيع.
دروس تخصصي گرايش مناطق ويژه:
پروژه تحقيقاتي، اصول، انواع و نمونه‌هاي مناطق ويژه،‌ توليدي و تجاري، نمونه‌هاي مناطق و بنادر ويژه و مراكز بار، اصول و مباني خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري و توسعه منطقه‌اي. گرايش گمركيدانشجويان گرايش گمركي با قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي صادرات و واردات و انواع كالاها و محصولات وارداتي يا صادراتي آشنا مي‌شوند تا بتوانند امور گمركي را هرچه دقيق‌تر، سهل‌تر و بهتر انجام دهند.
دروس تخصصي گرايش گمركي:
پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني،‌ مديريت پايانه‌ها، قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي صادرات و واردات، شيمي(كاني‌ها و فلزات)، شناخت الياف و مصنوعات آن، كانتينر و وسايل بار.گرايش بندر و كشتيراني در اين گرايش اصول و وسايل حركت و نگهداري كشتي، اهميت وسايل كمك ناوبري بندري در هدايت ايمن كشتي‌ها، انواع وسايل نگهداري و حمل بار در بنادر و پايانه‌هاي زميني و دريايي، انواع قراردادهاي حمل كالا و خصوصيات حمل و نقل دريايي آموزش داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان اين رشته عمليات حمل و نقل كالا را در بنادر به طور مؤثر و مفيد برعهده بگيرند.
دروس تخصصي گرايش بندر و كشتيراني:
اصول ناوبري، اصول مهندسي دريايي، پروژه تحقيقاتي، بهره‌وري سازماني، كانتينر و وسايل حمل‌ بار، مديريت و تداركات بندري، مديريت و تداركات كشتيراني،‌ مديريت فرماندهي كشتي.