مزایای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

مزایای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

شاید با توجه به مدارک و اطلاعات لازم و نحوه محاسبه مالیات عملکرد، به نظر برسد که این کار بسیار زمان‌بر خواهد بود به ویژه برای تیم حسابداری و به همین دلیل تمایل به انجام آن کمتر شود. اما فراموش نکنید که با استفاده از نرم افزارهای مناسب این کار راحت خواهد شد و نیازی به صرف انرژی و زمان زیاد هم نیست.

علاوه بر این، شما با تهیه و ارسال این نوع اظهارنامه مالیاتی از مزایای آن نیز بهره‌مند خواهید شد. شاید سوال شود که چه مزایایی؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق قانون مودیان که سه سال پی در پی اظهارنامه خود را به درستی پر کرده و همراه با مدارک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. در صورتی که صحت اطلاعات نیز تأیید شود، به عنوان مودی خوش حساب شناخته خواهند شد. به همین خاطر هم به این مودیان به میزان  ۵ درصد بخشودگی مالیاتی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده در ۳ سال، جایزه خوش حسابی تعلق خواهد گرفت.