معرفی استایل معماری خط لوله (Pipe and filter architecture)

یک استایل معماری ساده است که تعدادی از اجزای (components) پردازش کننده جریان داده را به هم متصل می کند. که اتصال بین اجزاء در این سبک از معماری به وسیله ی یک لوله (pipe) است.

معماری pipeline از تکنیک اتصال خروجی برنامه به ورودی های دیگر در سیستم عامل UNIX الهام گرفته شده است.

این استایل معماری شامل یک یا چند منبع تغذیه (data source) است. این منبع با استفاده از لوله (pipe) به دیتا فیلتر متصل شده است. فیلترها داده های دریافتی را پردازش می کنند و آنها را به فیلترهای دیگر در خط انتقال می دهند. اطلاعات نهایی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد در  Data Sink  دریافت می شود.

در این معماری کامپوننت ها همان فیلترها هستند و انتقال دهنده ها همان pipe ها هستند. هر فیلتر یک ورودی با فرم مشخص می گیرد و در فرم های دیگری خروجی تولید می کند که ممکن است این خروجی، شبیه فرم ورودی نباشد. با پایان پردازش داخل فیلتر،هر فیلتر مقدار پردازش شده را به جریان خروجی (output stream) اضافه خواهد کرد. هر فیلتر مستقل عمل می کند و از جریان فیلترهای قبل از خودش بی خبر است.

لوله ها (pipes ) در اصل مجاری جریان داده ها (data streams) می باشند. نمونه های معروف این سبک از معماری UNIX shells و پردازش سیگنال و سیستم های توزیع شده (distributed systems) است.

یک مثال از این معماری برای پختن پیتزا:

برای پخت پیتزا ما مخلفات آن را می گیریم. مثلا در ۳ فیلتر مختلف مثل آماده کردن محتویات مثل گوشت یا سبزیجات، درست کردن سس و درست کردن نان پیتزا در یک فاز قرار می گیرند. ترکیب کردن ۳ فیلتر بالا با استفاده از یک پیکان به فاز بعد یعنی فیلتر بعدی می رسیم. و در فاز بعدی با استفاده از یک پایپ دیگر به فیلتر اضافه کردن پنیر پیتزا و پختن و در آخر نیز به مشتری (sink) داده می شود.

 

Pipe and filter architecture

Pipe and filter architecture