نحوه حسابرسی مالیاتی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

نحوه حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی در چند مرحله انجام می‌شود که به شرح زیر هستند:
ابتدا کارشناسان بررسی می‌کنند که آیا انجام امور حسابرسی از طریق بررسی دفترهای روزانه، دفتر کل و دفتر دارایی ممکن است یا باید روش دیگری انتخاب شود.
در مرحله بعد بسته به حجم مبادلات شرکت و میزان حساب‌ها، بررسی می‌شود که چند نفر نیرو و چه مقدار زمان برای این کار لازم است.
پس از این که نیروهای لازم و زمان کافی اختصاص داده شد، کار حسابرسی شروع می‌شود.
نتایج بررسی دفاتر قانونی مثل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی در کاربرگ‌های مخصوص به همراه شرح وضعیت ثبت می‌شود.
در هنگام بررسی این دفاتر و به طور کلی سیستم داخلی شرکت، کارشناسان متوجه می‌شوند که آیا موارد ثبت‌شده در دفترها معتبر و مستند هستند یا باید برای شفاف‌سازی حساب‌ها از روش دیگری اقدام کرد.
در نهایت نتیجه باید به اطلاع مدیر شرکت برسد و نحوه حسابرسی مالیاتی با نظر او تعیین شود.
پس از تعیین روش و انجام فرایند حسابرسی، تجزیه و تحلیل‌های لازم انجام می‌شود.
سپس گزارش‌های لازم نوشته می‌شود.
در مرحله آخر تمامی ساعت‌هایی که صرف حسابرسی مالیاتی شده است و هزینه‌های ایاب و ذهاب نوشته و جمع‌بندی می‌شود.