وظایف شرکت های مالی و حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

وظایف شرکت های مالی و حسابداری

با افزایش روز به روز رقابت های تجاری بین شرکت های مختلف، در هر سیستمی جهت بر عهده گرفتن تمام امور مالی نیازمند به یک مدیر مالی خواهد بود. سیستم مالی شرکت ها  باید درک  مشخص و کاملی از وضعیت مالی و نقاط قوت و ضعف سیستم داشته باشند تا بتوانند در راستای بهبود امور مالی قدم بر دارند. از جمله وظایف شرکت های خدمات مالی و حسابداری عبارتند از :

۱٫ ارائه خدمات حسابداری مالیاتی شرکت ها وتمام واحد های ثبت شده،

۲٫ در زمینه مشاوره مالیاتی و مالی  به اشخاص حقوقی و حقیقی خدمات حسابداری ارائه دهند

۳٫ متناسب با فعالیت شرکت ها خدمات نرم افزار حسابداری را ارائه دهند.

۴٫ ارائه خدمات آموزش حسابداری به صورت  کاملا کاربردی

خدمات مالی چیست؟شرکت هایی که در زمینه مدیریت پول و سرمایه فعالیت دارند نیازمند استفاده از خدمات مالی در جهت بررسی سود و زیان خود هستند. موسسه مالی صالح اندیشان خدمات مالی خود را متناسب با نیاز شرکت های تجاری و سرمایه گذاری به بهترین نحوه ممکن انجام می دهد. خدمات مالی شامل: مشاوره مالی و مالیاتی ، ارائه گزارشات مالی به هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورت های مالی. بررسی مالیات سالانه شرکت.