پیامدهای عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

پیامدهای عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

مودیان مالیاتی اعم از شرکت‌ها، کسب و کارها، مجموعه‌های تجاری و یا اشخاص حقیقی در هر شرایطی موظف به ارسال این نوع اظهارنامه هستند. اگر تا تاریخی که گفته شد، یعنی ۳۱ خرداد هر سال، برای این کار اقدام نکنند؛ این امر علاوه بر جرایم نقدی، تبعات قانونی نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه خواهد داشت.

این جریمه نقدی برابر با ۳۰% نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش است. از طرف دیگر هم اگر برای فرار از مالیات عملکرد سه سال پشت سر هم این کار تکرار شود، در کنار پرداخت جریمه سنگین نقدی، کلیه معافیت ها و بخشودگی‌های مالیاتی قانونی که در طی این سه سال بوده به مودی تعلق نخواهد گرفت و مالیات با احتساب این موارد از این نوع مودیان گرفته خواهد شد.