کارگاه یک روزه تکنیکی و تکمیلی بورس

? کارگاه یک روزه تکنیکی و تکمیلی بورس
? تحلیل بازار بورس و خرید و فروش آنلاین
? سود و ریسک مالی در بورس
? مشاوره و همراهی برای خرید سبد سهام جذاب بورس و ارائه کد بورسی به شما در محل کارگاه توسط کارشناس رسمی بورس?
زمان جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷
تلفن:۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱                   ثبت نام :Portal.kishtech.ir