کارگاه یک روزه تکنیکی و تکمیلی بورس

📈 کارگاه یک روزه تکنیکی و تکمیلی بورس
📊 تحلیل بازار بورس و خرید و فروش آنلاین
💰 سود و ریسک مالی در بورس
💬 مشاوره و همراهی برای خرید سبد سهام جذاب بورس و ارائه کد بورسی به شما در محل کارگاه توسط کارشناس رسمی بورس😘
زمان جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷
تلفن:۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱                   ثبت نام :Portal.kishtech.ir