کشش تقاضا نسبت به قیمت و درآمد (روش سطح مصرف)

فرایند تقاضا

تقاضا: میزانی از کالا که مردم متقاضی خرید آن بوده و قدرت خرید آن را دارا می باشند. (در تعادل اقتصادی : تقاضا =عرضه)

میزان عرضه محصول برابر است با:

(تولیدات +واردات )-(صادرات +تعدیل موجودی انبار)=تقاضای محصول

همانطور که مشاهده می شود عرضه ترکیبی از واردات و صادرات و تولیدات کالا یا خدمات می باشد و به عنوان میزان تقاضای کالا در گذشته تلقی و در جهت پیش بینی میزان تقاضا در آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

کشش قیمتی تقاضا(کشش تقاضا نسبت به قیمت)

به معنی :

درصد تغییرات تقاضای یک کالا نسبت به (تقسیم بر)درصد تغییرات قیمت همان کالا که به صورت زیر نمایش داده می شود:

Q ∆=  میزان تغییرات تقاضا

P∆=میزان تغییرات قیمت

 

در این رابطه کشش تقاضا نسبت به قیمت در یک نقطه داده شده ولی در عمل کشش تقاضا نسبت به قیمت یا کشش قیمتی تقاضا نسبت به دو نقطه از منحنی بررسی می شود که برای رفع این مشکل از فرمول زیر میتوان استفاده کرد:

 

 

انواع کالا براساس کشش قیمتی تقاضا

  1. اگر کشش قیمتی کالا صفر باشد یعنی تقاضا کاملا بی کشش هست.( تقاضا هیچ حساسیتی نسبت به تغییرات قیمت کالا ندارد )
  2. اگر قدرمطلق کشش قیمتی بین صفر و یک باشد یعنی تقاضا کم کشش هست بدین معنا که اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا کمتر از یک درصد کاهش مییابد.
  3.  اگر قدر مطلق کشش برابر با یک باشد گفته می‌شود تقاضا با کشش واحد است یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا یک درصد کاهش می‌یابد.
  4. اگر قدر مطلق کشش بزرگتر از یک باشد گفته می‌شود تقاضا با کشش است یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا بیشتر از یک درصد کاهش می‌یابد.
  5. اگر قدر مطلق کشش بی نهایت باشد در آن صورت گفته می‌شود تقاضا کاملاً با کشش است.

وقتی منحنی تقاضا عمودی است کشش برابر صفر است و تقاضا واکشنی نسبت به قیمت ندارد.

وقتی منحنی تقاضا افقی است کشش بی نهایت است و تقاضا کاملا با کشش است.

عوامل موثر بر کشش تقاضا(نسبت تغییرات تقاضا به تغییرات قیمت)

۱٫تعداد کالاهای جانشین     ↑      ←    کشش قیمتی ↑ 

زیرا افزایش قیمت کالایی که جانشین‌های زیادی دارد، مصرف‌کننده را به مصرف کالای جانشین ترغیب می‌کند.

مثلاً آب معدنی‌هایی با مارک‌های متفاوت، کشش قیمتی زیادی دارند. با افزایش قیمت یک مارک، مصرف‌کننده مارک دیگر را جانشین می‌کند.

۲٫سهم درآمد فرد جهت تهیه کالا     ↑    ←    کشش تقاضا  ↑

مثلاً فرد به تغییر قیمت کالایی که بخش کوچکی از درآمد او را به خود اختصاص می‌دهد -مانند نمک- نسبت به کالایی که بخش بزرگی از درآمد او را به خود اختصاص می‌دهد –مانند اجاره خانه‌اش- حساسیت کمتری نشان می‌دهد.

۳٫تعداد کاربرد کالا     ↑    ←     کشش قیمتی   ↑

افزایش قیمت کالایی مانند آلومینیوم که کاربردهای متعددی دارد سبب می‌شود تا از آن در موارد کم‌اهمیت‌تر کمتر استفاده می کند.

۴.هر چه طول دوره زمانی تصمیم‌گیری بیشتر باشد، کشش تقاضا بیشتر خواهد شد؛

زیرا امکان یافتن کالاهای مشابه و جانشین در بلندمدت افزایش خواهد یافت.

کاربرد کشش قیمتی

واکنش مصرف‌کننده در قبال تغییرات قیمت کالا همان مفهوم کشش است. استراتژی یک تولیدکننده برای تغییر قیمت کالاها طی زمان به چندین عامل از جمله کشش قیمتی آن کالا بستگی دارد؛ به نحوی که با افزایش قیمت کالای با کشش درآمد وی کاهش یافته و سیاست مشابه برای کالای کم‌کشش اثری معکوس خواهد داشت. تحلیل نیروها یا متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضا و تخمین صحیح از اثر کمی آن‌ها بر فروش (کشش‌ها) برای واحد تولیدی مهم است زیرا در این صورت می‌تواند بهترین تصمیمات را در کوتاه‌مدت گرفته و برنامه رشد بلندمدت خود را تنظیم کند.

کشش در آمدی تقاضا

مقدار تغییر در تقاضا برای یک کالانسبت به تغییر در درآمد مصرف کننده که به صورت زیر اندازه گرفته می شود و همچنین نمودارآن :

Q= تغییرات تقاضا

I= تغییرات درآمد

 

 

 

 

 

 

تقسیم بندی کالا ها بر اساس کشش در آمدی

  1.  اگر مقدار کشش درآمدی منفی باشد کالا پست است. یعنی با افزایش درآمد مقدار تقاضا برای آن کاهش می یابد
  2.  اگر مقدار کشش درآمدی صفر باشد گفته می‌شود این کالا نه پست و نه ضروری است یعنی با افزایش یا کاهش درآمد مقدار تقاضای آن تغییری نمی کند.
  3. اگر مقدار کشش درآمدی بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک باشد گفته می‌شود کالا ضروری است یعنی اگر درآمد یک درصد افزایش یابد مقدار تقاضا کمتر از یک درصد افزایش می یابد.
  4. اگر مقدار کشش درآمدی برابر با یک باشد در این حالت گفته می‌شود کالا نیمه ضروری است یعنی اگر درآمد ۱ درصد افزایش یابد تقاضا برای آن کالا یک درصد افزایش می یابد
  5. اگر مقدار کشش درآمدی بزرگتر از یک باشد در این صورت گفته می‌شود این کالا لوکس است یعنی اگر یک درصد درآمد افزایش یابد مصرف آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد

ارتباط با ما : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

ثبت نام از طریق سایت زیر 

www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

کانال تلگرام kishtech@ 

 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir