گروه منابع انسانی ، رشته روابط عمومی

رشته روابط عمومی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابه انسانی

نگاه كلي به رشته روابط عمومی

کارشناس روابط عمومي بر خلاف ذهنيت عامه مردم سعي در پنهان ساختن اخبار بد ندارد همچنين وظيفه اش در بسط اطلاعاتي که مستقيما از سطوح بالاتر سازمان مي گيرد، خلاصه نمي شود. بلکه کارشناس روابط عمومي يک مشاور است که جريان دو طرفه ارتباطي را بين شرکت و مخاطبان آن ميسر مي سازد و بر اين اعتقاد است که رمز موفقيت يک برنامه ي موثر روابط عمومي، قابليت انتقال پيام صحيح از راه صحيح، در زمان مطلوب و به فرد صحيح است. در واقع کارشناس روابط عمومي از يک سو وظيفه آگاه کردن، خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مديريت سازمان را بر دوش دارد و از سوي ديگر مسووليت ارائه مشورتهاي کارشناسانه با مديريت موسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروههاي مورد توجه آن حوزه و تجزيه و تحليل افکار عمومي و بررسي جامعه شناختي گرايشها و طرز تفکرهاي مردم بر عهده او مي باشد.

دروس تخصصي گرايش روابط عمومي:

اصول روابط عمومي، مديريت و روابط عمومي، روابط عمومي عملي، تکنيکهاي روابط عمومي، اقناع و تبليغ، ارتباط با مطبوعات، ارتباطات شفاهي.

 

توانايي هاي لازم:دانشجوي روابط عمومی بايد داراي دوازده خصيصه باشد که اين خصايص عبارتند از:

-۱ داشتن ذوق و استعداد نويسندگي
-۲ کنجکاوي، تيزبيني و نکته سنجي
-۳ داشتن ضريب هوشي بالاتر از متوسط جامعه
-۴ توانايي جوشش با طبقات مختلف مردم
-۵ صبر و حوصله زياد
-۶ داشتن توانايي جسمي و رواني براي دوندگي هاي اضطراري
-۷ قدرت تفکر سريع
-۸ عشق به کار خبري
-۹ مومن به رعايت اصول اخلاقي و داشتن تقوا
-۱۰ نداشتن خودبيني، غرور و تکبر، انزواجويي، ساده لوحي، تعصب فکري، فضل فروشي، گزافه گويي و تندخويي
-۱۱ داشتن توانايي هاي ارتباطي
-۱۲ داشتن حافظه اي بيش از حافظه ي متوسط جامعه( براي مصاحبه)
البته به ندرت ممکن است فردي بتواند از تمامي اين خصايص برخوردار باشد و هدف از تجسم فردي با ويژگيهاي دوازده گانه فوق صرفا ترسيم تصويري ايده ال از آن خصايص است که بايد کوشش کرد تا حد امکان به آن دست يافت.
دانشجوي روابط عمومي نيز علاوه بر ويژگيهاي لازم براي يک روزنامه نگار بايد از توان تجزيه و تحليل بالا، قدرت ريسک، توان کارهاي اجرايي و قدرت سخنوري برخوردار باشد.