فراخوان دعوت به کمیته ی علمی و داوری

از کلیه ی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و افراد دارای رتبه ی علمی دکتری و کارشناسی ارشد که علاقه مند به عضویت در کمیته علمی و داوری همایش بین

ادامه مطلب