تجارت بین الملل ایران

تجارت میان دولت ها و ملت ها، همواره یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه داخلی برای کشورها بوده است. صادرات تولیدات داخلی موجب ارتقای سطح زندگی، تقویت

ادامه مطلب

تکنیک های زبان بدن

زبان بدن مجموعه روش های غیرکلامی است که ما با آن نظرات و احساسات واقعی خود را نشان می دهیم. روش هایی مانند طرز نشستن یا ایستادن، حالت چهره یا

ادامه مطلب

تعریف مناطق آزاد تجاری

«منطقه تجاری آزاد، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن، تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.

ادامه مطلب

اقتصاد گردشگری در ایران

یکی از تاثیرات مثبت گردشگری در جامعه اقتصاد گردشگری است .صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد

ادامه مطلب

اکوتوریسم

کوتوریسم یک سفر و بازدید زیست محیطی مسؤولانه  از مناطق طبیعی بکر است که به منظور لذت بردن از طبیعت و درک مواهب آن و ویژگیهای فرهنگی مرتبط با آن

ادامه مطلب