نگاهی به چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴

با توجه به موضوع همایش و محورهای آن، خالی از لطف نیست نگاهی به متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی؛ که

ادامه مطلب