part 3-آسیب های سازند

همانطور که قبلاً اشاره شد این آسیبها هنگام انجام برخی از عملیات مثل حفاری، اسید کاری، مشبک کاری و... ایجاد می شوند.

ادامه مطلب

Seismic Wave Stimulation-part 2

در واقع استفاده از امواج الاستیک یک روش جدید، ارزان، بدون آلودگی محیط زیست و با کارایی بالا می باشد. دانشمندان پیشنهاد می کنند که از Wave Seismic

ادامه مطلب

Seismic Wave Stimulation-part 1

امواج فراصوتی بوسیله ابزاری که دارای نوسان گرهای هیدرو دینامیکی می باشد، بدرون چاه فرستاده می شود و مورد استفاده آن برای تمیز کردن کف چاه از

ادامه مطلب