پروتوتایپ

نمونه سازی یک فرایند اساسی برای توسعه محصول جدید از طریق نمایش فیزیکی یک ایده است. نمونه سازی به طراحان کمک می کند تا یک مفهوم را به یک مورد

ادامه مطلب