جداکننده ها (Separators)

جداکننده ها (Separators)   جدا کننده جداکننده ها یا Separators تجهیزاتی هستند که عملیات جداسازی گاز از مایع را انجام میدهند. همواره در

ادامه مطلب

اختلاط در صنعت

اختلاط در صنعت   شرح وتوصيف مخلوط كردن سيالات ازفرايندهاي مهم درصنايع شيميايي ميباشد. سيستمهاي اختلاط ميتواندشامل مخلوط كردن سيال با هركدام

ادامه مطلب