سیستم کنترل فوران:

پردیس فناوری کیش سطوح مشاوره تخصصی مهندسی نفت -بهره برداری از منابع نفتی

این سیستم در واقع سیستمی اززیر مجموعه های سیستم کنترل چاه است ونقش حیاتی در عملیات حفاری دارد که با استفاده از سیستم کنترل چاه میتوان فشار وجریان سر یک چاه را کنترل کرد.

سیستم کنترل فوران خود از انواع فورانگیر های سر چاهی تشگیل شده است و وظیفه اصلی ان ها این است که اگر چاه دچار کیک یعنی جریان سیال خروجی سیال از چاه بدون نظارت خارج شدند این فوران گیر ها عمل کرده وبا بستن چاه و کنترل جریان از خطرات بعدی ان جلوگیری میکند وبه علت عدم شناخت انسان از رفتار واقعی لایه های زیر زمین از این فوران گیر ها استفاده میشود .

این فورانگیر ها بر روی سرجداره نصب میشونده برای تحمل فشار در سر چاه استفاده میشوند

فوران گیر ها براساس نوع کاربرد ومیزان تحمل فشار و شکل به چند دسته تقسیم میشوند

۱٫فورانگیر های کوبه ای
فورانگیر های کوبه با داشتن دوزبانه حلقوی باعث بسته شدن فضای بین رشته حفاری و دالیز میشوند وجریان خود را کاملا مسدود میکنند وشکل و اجزای مختلف ان به شرح زیر است

وبا تغییر کوبه ها میتوان برای لوله ها با سایز های مختلف از این فوران  گیر استفاده کرد

ومعمولا در دکل ها از دوفورانگیر لوله ای استفاده میشود که یکی از انها را به عنوان یدکی برای لوله های با قطر متفاوت از لوله های اصلی استفاده شده در چاه استفاده میشود.

البته در صنعت حفاری نوع دیگری از کوبه ها وجود دارند که قطر این کوبه ها در هنگام بسته شدن تغییر میکندودر ضمن در هر رج فورانگیر یک فورانگیر کوبه ای کور نیز وجود دارد ودرمواردی از این فورانگیر استفاده میشود که یا رشته ی حفاری در چاه وجود نداشته باشد یا شرایط چاه در وضعیت خطرناکی باشد و مجبور باشیم لوله ها را قطع کنیم(کوبه ای برشی) که در این صورت ما یک سطح صاف کاملا بسته خواهیم داشت.

 والبته با توجه به نوع دکل و شرایط ان ما تعداد فورانگیر های مختلفی را در هر رج فورانگیر های سر چاه قرار میدهیم به عنوان مثال در دکل های حفاری دریایی تعداد فورانگیر ها بیشتر ویک فورانگیر کوبه ای برشی به جای فوران گیر کور استفاده میشود .

به فورانگیر های دالیزی  هایدریل نیز  گفته میشود که از ودر این نوع فورانگیر  برای مسدود کردن وبستن فضای دالیز استفاده میشود.

 که درانها حلقه اکند وجود دارد که تحت فشار هیدرولیکی به دور رشته حفاری فشرده و جمع میشود که از جنس لاستیک مصنوعی یا طبیعی ساخته میشود.

 ودر حالت عادی قطر ان باسایر فوران گیر ها یکسان است ولی در صورت نیازلاستیک شروع به فشرده شدن میکند وقطر داخلی ان انقدر کاهش می یابد تا مناسب قطر و شکل خارجی لوله شود

مزیت این نوع فورانگیر نسبت نوع های دیگر در این است که محدودیت قطر ندارد ومیتوانند دور لوله ،کلی ودیگر افزار ها  قرار گیرند.

نکته: از موارد مهم استفاده این نوع فورانگیر این است که میتوان به هنگام چاه های کیک کرده عمل پیمایش را انجام داد یعنی به زبان ساده تر میتوان  لوله ها را خارج یا وارد چاه کرد وباز و بسته کردن فورانگیر ها توسط روغن هیدرولیک فشرده انجام میشود.