زلزله و انواع آن

زلزله ها را بشناسیم پردیس فناوری کیش _ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه محیط زیست لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین، زلزله یا زمین لرزه

ادامه مطلب

انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدیدپذیر پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه محیط زیست تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین، آلودگی هوا و قیمت روز افزون

ادامه مطلب

آلودگی آب و انواع آن

آلودگی آب و انواع آن پردیس فناوری کیش _ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه محیط زیست به دلیل متنوع بودن منابع آبی، انواع مختلفی از آلودگی ها

ادامه مطلب